بازنشانی

2046 لغت یافت شد.

ارز آزاد

ارز آزاد

ارزی است که به قیمت بازار آزاد تقویم و عرضه می گردد و معمولا از طریق افراد غیر مسوول یا موسسات بصورت آزاد بفروش می رسد و بهای آن در بازار تابع عرضه و تقاضا می باشد.

ارز بازرگانی

ارز بازرگانی

نوعی ارز است که از طریق صادرات و معاملات و مبادلات بازرگانی در خارج کشور تامین می گردد.

ارز تهاتری

ارز تهاتری

ارز وارداتی یا صادراتی است که در برابر آن جنس پرداخت می شود. توضیح آن که در قرار دادهای تهاتریی که کالا با کالا مبادله می گردد حساب ها همیشه با پول مورد قبول طرفین نگهداری می شود ولی بجای پرداخت بهای ...

ارز خارجی

ارز خارجی

پول یک کشور بیگانه است که بوسیله بانکهای مرکزی یا سایر موسسات دولتی و بنابقوانین موجود کشور خریداری و نزد بانکها یا موسسات فروشنده نگهداری می گردد تا بمصرف تعهدات بازرگانی یا غیر بازرگانی خریدار برسد....

ارز رسمی

ارز رسمی

این ارز در حقیقت دولتی است و بهای آن از طریق بانک مرکزی یا سایر موسسات صاحب نظر و دارای مجوز قانونی با توجه به برابری های بین المللی تعیین می شود.در حال حاضر نرخ ارز رسمی در ایران هر روز توسط اداره نر...

ارز غیر بازرگانی

ارز غیر بازرگانی

ارزی است که از راه های غیر از معاملات بازرگانی تهسیل گردد.مانند ارز تحصیلی، بیماری.

ارز غیر معتبر

ارز غیر معتبر

ارزی است که در بازارها و بورس جهانی اعتبار ثابت و مطمئنی ندارد و قدرت برابری آن با پول کشورها همواره در حال تغییر می باشد.

ارز معتبر

ارز معتبر

ارزی است که در اغلب بازارهای جهان معتبر و مورد قبول ومعامله باشد.از ارزهای معتبر موجود جهان در حال حاضر می توان " ین " ژاپن و " مارک " آلمان را نام برد.ارزش ارزهای معتبر در بازار شناخته شده بین المللی...

ارز وارداتی

ارز وارداتی

مقدار ارزی است که وارد کننده کالا از بانک می خرد و بانک، حواله آن را برای فروشنده خارجی کالا می فرستد.صفحه 10 از 228 صفحه