بازنشانیانتخاب همه

فرش هاشماره تماس

دفتر مرکزی
تلفن
00982122023576
زعفرانیه، مجتمع تجاری پالادیوم، برج شمالی، واحد 709
دفتر مرکزی
تلفکس
00982122023567
زعفرانیه، مجتمع تجاری پالادیوم، برج شمالی، واحد 709
دفتر تولید
تلفن
00982155161987
تهران، سبزه میدان، بازار کفاش ها، سرای رحیمه دوم، پلاک 20
دفتر تولید
تلفن
00982537717237
باجک، کوچه 3، محله سید اسماعیل، پلاک 62
دفتر مرکزی
موبایل
00989121116222
زعفرانیه، مجتمع تجاری پالادیوم، برج شمالی، واحد 709
فروشگاه مرکزی
تلفن
00982122666035
زعفرانیه، مجتمع تجاری پالادیوم، برج شمالی، واحد 103

آدرس

دفتر مرکزی
ایران
تهران
تهران
زعفرانیه، مجتمع تجاری پالادیوم، برج شمالی، واحد 709
دفتر تولید
ایران
قم
قم
باجک، کوچه 3، محله سید اسماعیل، پلاک 62
فروشگاه مرکزی
ایران
تهران
تهران
زعفرانیه، مجتمع تجاری پالادیوم، برج شمالی، واحد 103

وب سایت

www.bigdelirug.comخانه ابریشم

خانه ابریشم

امیر حسین ارمی

+982122668443