حاج محمود ارمی، متولد شهر کاشان سده 1292 هجری شمسی، فعالیت حرفه ای خود را در صنعت فرش از سن 18 سالگی در سال 1310 آغاز کرد. دو سال پس از آن در حالیکه فقط 20 سال داشت به جایگاهی از تبحر رسید که به تعلیم شاگردانی پرداخت که اکنون به مقام استادی رسیده اند و مشغول به فعالیت هستند.

پس از درگذشت او، فرزند ارشدش، حاج رضا ارمی، در اوایل جوانی قدم در راه پدر گذاشت. تبحر و تجربه پدر را با نوآوری و اندیشه های جدیدش تلفیق کرد و اینگونه باعث ارتقاء چشمگیری در تولیدی فرش ارمی شد. او علاوه بر آنچه از پدر آموخته بود و تحول جدیدی که در نقوش و طرح های قالی ایجاد کرده بود در زمینه رنگ آمیزی هم سر رشته دارد.

اکنون که نزدیک به 83 سال از آغاز فعالیت هنری تولیدی فرش ارمی میگذرد، حاج رضا ارمی علاوه بر حضور خستگی ناپذیرش در صنعت فرش، عضو افتخاری شورای مزد شهر قم و اتحادیه تولیدکنندگان فرش نیز می باشد.

و اینجانب امیرحسین ارمی، میکوشم تا در سایه نام بلند آوازه پدر و جد بزرگوارم بتوانم این راه را پر بارتر از گذشته ادامه دهم و امانت دار شایسته ای برای این ارثیه گرانبها باشم.بازنشانیفرش ها

هیوا

QM1ERM10001070

قم / قم - تمام ابریشم

200 Cm * 206 Cm

گالری گالری فرش ارمی

پاپیون

QM1ERM10010209

قم / قم - تمام ابریشم

242 Cm * 244 Cm

گالری گالری فرش ارمی

زرین

QM1ERM10000019

قم / قم - تمام ابریشم

196 Cm * 202 Cm

گالری گالری فرش ارمی

زرین

QM1ERM10010283

قم / قم - تمام ابریشم

250 Cm * 251 Cm

گالری گالری فرش ارمی

کبوتر

QM1ERM10010204

قم / قم - تمام ابریشم

136 Cm * 200 Cm

گالری گالری فرش ارمی

باغ نارنج

QM1ERM10001092

قم / قم - تمام ابریشم

198 Cm * 201 Cm

گالری گالری فرش ارمی

کبوتر

QM1ERM10010192

قم / قم - تمام ابریشم

135 Cm * 200 Cm

گالری گالری فرش ارمی

کبوتر

QM1ERM10010192

قم / قم - تمام ابریشم

135 Cm * 200 Cm

گالری گالری فرش ارمی

باغ نارنج

QM1ERM10001092

قم / قم - تمام ابریشم

198 Cm * 201 Cm

گالری گالری فرش ارمی

کبوتر

QM1ERM10010204

قم / قم - تمام ابریشم

136 Cm * 200 Cm

گالری گالری فرش ارمی

زرین

QM1ERM10010283

قم / قم - تمام ابریشم

250 Cm * 251 Cm

گالری گالری فرش ارمی

هیوا

QM1ERM10001070

قم / قم - تمام ابریشم

200 Cm * 206 Cm

گالری گالری فرش ارمی

پاپیون

QM1ERM10010209

قم / قم - تمام ابریشم

242 Cm * 244 Cm

گالری گالری فرش ارمی

زرین

QM1ERM10000019

قم / قم - تمام ابریشم

196 Cm * 202 Cm

گالری گالری فرش ارمی

آسمان

QM1ERM10001084

قم / قم - تمام ابریشم

137 Cm * 211 Cm

گالری گالری فرش ارمی

نرگس

QM1ERM10001064

قم / قم - تمام ابریشم

393 Cm * 585 Cm

گالری گالری فرش ارمی

هستی

QM1ERM10000009

قم / قم - تمام ابریشم

109 Cm * 109 Cm

گالری گالری فرش ارمی

شیدا

QM1ERM10010211

قم / قم - تمام ابریشم

136 Cm * 205 Cm

گالری گالری فرش ارمی

نورا

QM1ERM10010280

قم / قم - تمام ابریشم

201 Cm * 298 Cm

گالری گالری فرش ارمی

بهار

QM1ERM10010190

قم / قم - تمام ابریشم

138 Cm * 206 Cm

گالری گالری فرش ارمی

کوکب

QM1ERM10010233

قم / قم - تمام ابریشم

136 Cm * 204 Cm

گالری گالری فرش ارمی

شانا

QM1ERM10010207

قم / قم - تمام ابریشم

195 Cm * 300 Cm

گالری گالری فرش ارمی

طره

QM1ERM10010238

قم / قم - تمام ابریشم

394 Cm * 396 Cm

گالری گالری فرش ارمی

نگار

QM1ERM10010239

قم / قم - تمام ابریشم

295 Cm * 405 Cm

گالری گالری فرش ارمی

آوا

QM1ERM10010235

قم / قم - تمام ابریشم

201 Cm * 299 Cm

گالری گالری فرش ارمی

ترگل

QM1ERM10010231

قم / قم - تمام ابریشم

136 Cm * 198 Cm

گالری گالری فرش ارمی

بهارستان

QM1ERM10010227

قم / قم - تمام ابریشم

102 Cm * 157 Cm

گالری گالری فرش ارمی

آسمان

QM1ERM10010202

قم / قم - تمام ابریشم

102 Cm * 159 Cm

گالری گالری فرش ارمی

شانا

QM1ERM10010217

قم / قم - تمام ابریشم

136 Cm * 206 Cm

گالری گالری فرش ارمی

طاووس

QM1ERM10010279

قم / قم - تمام ابریشم

198 Cm * 299 Cm

گالری گالری فرش ارمی

خاتون

QM1ERM10010230

قم / قم - تمام ابریشم

137 Cm * 205 Cm

گالری گالری فرش ارمی

نرگس

QM1ERM10010241

قم / قم - تمام ابریشم

390 Cm * 582 Cm

گالری گالری فرش ارمی

رها

QM1ERM10010236

قم / قم - تمام ابریشم

196 Cm * 294 Cm

گالری گالری فرش ارمی

یاقوت

QM1ERM10000891

قم / قم - تمام ابریشم

135 Cm * 207 Cm

گالری گالری فرش ارمی

تارا

QM1ERM10000030

قم / قم - تمام ابریشم

137 Cm * 205 Cm

گالری گالری فرش ارمی

آسمان

QM1ERM10000028

قم / قم - تمام ابریشم

246 Cm * 352 Cm

گالری گالری فرش ارمی

آسمان

QM1ERM10000027

قم / قم - تمام ابریشم

201 Cm * 300 Cm

گالری گالری فرش ارمی

رزا

QM1ERM10000667

قم / قم - تمام ابریشم

191 Cm * 296 Cm

گالری گالری فرش ارمی

پرند

QM1ERM10000681

قم / قم - تمام ابریشم

396 Cm * 600 Cm

گالری گالری فرش ارمی

گلسار

QM1ERM10010256

قم / قم - تمام ابریشم

125 Cm * 195 Cm

گالری گالری فرش ارمی

بته

QM1ERM10010250

قم / قم - تمام ابریشم

105 Cm * 157 Cm

گالری گالری فرش ارمی

کاج

QM1ERM10000147

قم / قم - تمام ابریشم

197 Cm * 298 Cm

گالری گالری فرش ارمی

کیمیا

QM1ERM10010254

قم / قم - کرک

135 Cm * 201 Cm

گالری گالری فرش ارمی

ماهان

QM1ERM10010221

قم / قم - تمام ابریشم

144 Cm * 209 Cm

گالری گالری فرش ارمی

نقش خیال

QM1ERM10010249

قم / قم - تمام ابریشم

105 Cm * 147 Cm

گالری گالری فرش ارمی

نرگس

QM1ERM10000057

قم / قم - تمام ابریشم

299 Cm * 400 Cm

گالری گالری فرش ارمی

پردیس

QM1ERM10010247

قم / قم - تمام ابریشم

106 Cm * 169 Cm

گالری گالری فرش ارمی

توران

QM1ERM10010220

قم / قم - تمام ابریشم

142 Cm * 191 Cm

گالری گالری فرش ارمی

ژابیز

QM1ERM10000301

قم / قم - تمام ابریشم

133 Cm * 196 Cm

گالری گالری فرش ارمی

ژابیز

QM1ERM10000013

قم / قم - تمام ابریشم

102 Cm * 156 Cm

گالری گالری فرش ارمی

آوا

QM1ERM10000055

قم / قم - تمام ابریشم

201 Cm * 296 Cm

گالری گالری فرش ارمیشماره تماس

عنوان تلفن
وابسته به آدرس
شماره تماس
محل کار
آدرس وارد نشده است
محل کار
آدرس وارد نشده است

آدرس

نوع مکان
کشور
استان
شهر/روستا
آدرس
محل کار 1 19 810 قم-خیابان19دی-نبش کوی13
محل کار 1 19 810 مجتمع تجاری پالادیوم ، برج شمالی ، واحد 806

وب سایت

آدرس وب سایت
توضیحات
www.eramirugs.comخانه ابریشم

خانه ابریشم