استاد فیض الله خان صفدرزاده حقیقی، فرزند برومند استاد مهدی خان از تبار هنرمندان و صنعتگران نصف جهان و از بانیان اعتلای هنر فرش بافی و احیا گر این هنر، درسال 1321 شمسی در اصفهان، شهر فیروزه و آسمان آبی بدنیا آمد. هنر فرش بافی که از زمان صفویه در اصفهان جانی دوباره گرفته بود، با پایان این سلسله به شعله ای کم فروغ بدل شد، استاد مهدی خان این شعله کم فروغ را حیاتی دوباره بخشید. از این رو خاندان صفدرزاده حقیقی را به جرات می توان از متولیان هنر فرش بافی اصیل ایرانی دانست. فیض الله خان، همچون دیگر برادران راه پدر را پیشه کرد. او حالا رسالتی دیگر بر عهده داشت؛ نگهداری و توجه به علاقه پدر و علاقه ی خاص خودش به نقاشی، خاصه مینیاتور. هنرستان هنرهای زیبای اصفهان، به یمن حضور زنده یاد استاد رستم شیرازی، فیض الله خان را در رشته مینیاتور، هنرمندی آبدیده کرد. خط و رنگ و پرداز، آمیزه جان شد، آنچنان که در سالهای 1347 تا 1350 همراه با هیئتهای ایتالیایی به مرمت و ترمیم نقاشی های دیواری بناهای تاریخی صفویه پرداخت. چهره ها را دوباره جان بخشید و آنان را به چشم بینندگان مشتاق آورد. فیض الله خان که حالا دیگر استاد فن بود، در دوره ای از کارنامه هنری اش به بافت طرحهای زنده یاد استاد عیسی بهادری با همکاری زنده یاد استاد غلامعلی صفدرزاده و بافت چهره مشاهیر و سران مدعو در جشن های 2500 ساله و بافت فرش 121 متری تاریخی مجلس شورای ملی در سال 1350 در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان پرداخت. انحنای گنبدهای فیروزه ای مسجد جامع عباسی، ممتاز و یگانه بودن اجرای گنبد مسجدعباسی، پردیس اصفهان و ایوان نماهای مسجد جامع، استاد فیض الله خان را با همکاری مرحوم استادان رستم شیرازی و نوروز حفیظی و استاد جعفرقلی فداکار به دستاوردی نوین در ایجاد فضا، رنگ آمیزی و ساختار طرح قالی رساند؛ امری که پیش از آن سابقه نداشت و حاصل سالها تلمذ و تماشا در نقش های آشکار و پنهان اصفهان بود. مینیاتور و ظرافتهای آن در رنگ آمیزی و تکه تکه نقشهای چیده شده در فرش ها که نمایی بدیع و خوش آهنگ در کارهای استاد فیض الله خان ایجاد می کند، حاصل سالها تجربه او و خاندان حقیقی است. بگونه ای که حالا به استناد همین طرحها و نقش ها می توان از ساختار و هارمونی در شکل و بافت فرشها نام برد که در هنر فرش بافی بعنوان مکتب حقیقی یاد می شود؛ نگاه انسانی هنرمند در شهری قدیمی ست که با دانایی خاص همچنان بهشت و اتوپیا را در زمین و زیر پا می آفریند و می بافد، همانند نقش غرفه های قدیمی و کاشی کاری های ممتاز دیوارها و خانه¬های کهن اصفهان که می گذارد در چشمان بیننده باغهای فرش، نقش بندد. استاد حقیقی یکی از معروف ترین چهره های هنری در نمایشگاههای داخلی و خارجی، که از دارندگان جوایز نفیسی از جمله شانه ی بلورین جشنواره ی فرشهای نفیس با عنوان خلاقیت با حفظ اصالت ها در سال 1380، جایزه شانه ی بلورین به عنوان زیبا ترین فرش در جشنواره ی گزینش بهترین های قالی بافی ایران سال 1381، تندیس جشنواره ی قالی ایران در کیش در سال 1382 و 1388، تندیس بلورین جشنواره ی برترین فرش های نفیس ایران درتهران سال 1384 و 1386 می باشد. استاد فیض الله خان صفدر زاده حقیقی این پیرجهان دیده بی تردید آفریننده رویای خیالهای رنگارنگ شیرین در بستر هرخانه ی پرنشاط ایرانی و هرکجای جهان است. نام و یاد او در آثارش جاودانه و ماندگار است؛ رهروان راهش فزونی یابد که فرش او نشانه عبادت اوست.


انتخاب همه


شماره تماس

دفتر مرکزی
تلفن
00983132233474
میدان امام نبش بازارچارسو مقصود و پارکینگ شهرداری پلاک ٢

آدرس

محل کار
ایران
اصفهان
اصفهان
میدان امام نبش بازارچارسو مقصود و پارکینگ شهرداری پلاک ٢