هم اندیشی اتحادیه بافندگان، تولید و فروش فرش قم

شماره رویداد: 19

تاریخ ثبت: 1398/10/29

کاربر
وارد نشده
نام و نام خانوادگی
وارد نشده

شروع

28/ 10/ 1398
18/ 01/ 2020

پایان

28/ 10/ 1398
18/ 01/ 2020
 هم اندیشی اتحادیه بافندگان، تولید و فروش فرش قم

هم اندیشی اتحادیه بافندگان، تولید و فروش فرش قم

1398/10/28

عکس رویداد

نوع رویداد همایش
عنوان: هم اندیشی اتحادیه بافندگان، تولید و فروش فرش قم
همایش هم اندیشی اتحادیه بافندگان، تولیدو فروش فرش دستباف قم در تاریخ1398/10/28 در سالن اتاق بازرگانی قم برگزار گردید.

رویداد هم اندیشی اتحادیه بافندگان،تولیدوفروش فرش در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020)در ساعت 16:00:00 شروع و در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020) در ساعت 16:15:00 به پایان رسید.

این همایش در سالن همایش اتاق بازرگانی قم با حضور اعضاء صنف فرش دستباف قم برگزار شد.


رویداد سخنرانی جناب آقای احمد رجبیان نایب رئیس اتحادیه در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020)در ساعت 16:30:00 شروع و در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020) در ساعت 16:40:00 به پایان رسید.

در این بخش جناب آقای احمدرجبیان نایب رئیس اتحادیه در خصوص عملکرد اتحادیه و برنامه های پیش رو مطالب خود را ارائه دادند.


رویداد سخنرانی آقای احمد رجبیان در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020)در ساعت 16:35:00 شروع و در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020) در ساعت 16:30:00 به پایان رسید.

سخنرانی آقای احمد رجبیان


رویداد سخنرانی جناب آقای ارمی در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020)در ساعت 16:48:00 شروع و در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020) در ساعت 17:00:00 به پایان رسید.

در این بخش از همایش جناب آقای رضا ارمی از پیشکسوتان فرش دستباف قم در خصوص مسایل روز اتحادیه و شورای مزد مطالب مفیدی بیان نمودند.


رویداد سخنرانی آقای رضا ارمی در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020)در ساعت 16:50:00 شروع و در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020) در ساعت 17:00:00 به پایان رسید.

در این بخش آقای رضا ارمی درباره مسائل مختلف صنف برای حاضرین صحبت کردند.


رویداد رونمایی از ثبت جغرافیایی قرش دستباف قم در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020)در ساعت 17:00:00 شروع و در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020) در ساعت 17:10:00 به پایان رسید.

در این بخش جناب آقای خوش گفتارمقدم در خصوص فرآیند ثبت جفرافیایی فرش دستباف قم در سازمان بین المللی مالکیت معنوی wipo به ارائه مطالب خود پرداختند.همچنین در خصوص اهمیت و لزوم ثبت طرح و نقشه های فرش تاکید کردند. در پایان صحبتهای ایشان از گواهی ثبت رونمایی شد.


رویداد سخنرانی جناب آقای خوشگفتارمقدم در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020)در ساعت 17:01:00 شروع و در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020) در ساعت 17:10:00 به پایان رسید.

سخنرانی جناب آقای خوشگفتارمقدم و رونمایی از ثبت جغرافیای فرش دستباف قم در وایپو


رویداد شناسنامه فرش دستباف در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020)در ساعت 17:15:00 شروع و در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020) در ساعت 17:25:00 به پایان رسید.

در این بخش آقای حسین بیک زاده به نمایندگی از مجموعه ایران گره در خصوص لزوم شناسنامه دار بودن فرش دستباف مطالبی ارائه نمودند. همچنین از شناسنامه فرش دستباف رونمایی کرده و به تشریح فرآیند صدور شناسنامه، از درخواست تا استعلام و مالکیت فرش پرداخت.


رویداد رونمایی از شناسنامه فرش دستباف در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020)در ساعت 17:16:00 شروع و در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020) در ساعت 17:25:00 به پایان رسید.

رونمایی از شناسنامه فرش دستباف توسط مجموعه ایران گره


رویداد ارائه گزارش گردش کاری نمایشگاه در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020)در ساعت 17:25:00 شروع و در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020) در ساعت 17:35:00 به پایان رسید.

در این بخش جناب آقای ابوالفضل صادقی نایب رئیس اتحادیه به ارائه گزارش گردش کار و مسائل مختلف درباره شانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف قم ارائه دادند.


رویداد سخنرانی جناب آقای صادقی نایب رئیس اتحادیه در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020)در ساعت 17:26:00 شروع و در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020) در ساعت 17:35:00 به پایان رسید.

سخنرانی جناب آقای صادقی نایب رئیس اتحادیه


رویداد سخنرانی جناب آقای مهندس پروان معاونت سازمان صمت در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020)در ساعت 17:45:00 شروع و در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020) در ساعت 17:55:00 به پایان رسید.

سخنرانی جناب آقای مهندس پروان معاونت سازمان صنعت، معدن و تجارت


رویداد سخنرانی جناب آقای مهندس پروان معاونت سازمان صمت در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020)در ساعت 17:46:00 شروع و در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020) در ساعت 17:55:00 به پایان رسید.

دری این بخش جناب آقای مهندس پروان معاونت سازمان صنعت، معدن و تجارت درباره مسائل مختلف فرش دستباف به ایراد سخن پرداختند.


رویداد تقدیراز اعضاء هیئت مدیره اتحادیه های قبلی در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020)در ساعت 17:55:00 شروع و در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020) در ساعت 18:05:00 به پایان رسید.

در این بخش از اعضاء هیئت مدیره های قبلی و پیشکوستان در این زمینه با اهداء شاخه گل و هدیه ای نفیس و لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.


رویداد تقدیر از پیشکسوتان و اعضاء هیئت مدیره قبلی در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020)در ساعت 17:56:00 شروع و در تاریخ 28/ 10/ 1398 (18/ 01/ 2020) در ساعت 18:05:00 به پایان رسید.

تقدیر از پیشکسوتان و اعضاء هیئت مدیره قبلی