شادروان حاج حسن بلندیان

شماره رویداد: 16

تاریخ ثبت: 1398/06/11

کاربر
وارد نشده
نام و نام خانوادگی
وارد نشده

شروع

01/ 01/ 1306
22/ 03/ 1927

پایان

24/ 08/ 1386
15/ 11/ 2007
نوع رویداد زندگی نامه
عنوان: شادروان حاج حسن بلندیان
چکیده زندگی نامه

تاریخ شمسی

01/ 01/ 1306

تاریخ میلادی

22/ 03/ 1927

ساعت شروع

00:00:00

ساعت پایان

00:30:00

تولد

حاج حسن بلندیان در سال 1306 در قم دیده به جهان گشود.


تاریخ شمسی

01/ 01/ 1372

تاریخ میلادی

21/ 03/ 1993

ساعت شروع

23:30:00

ساعت پایان

00:00:00

درگذشت

حاج حسن بلندیان در سال1372 به دیار باقی شتافت.


تاریخ شمسی

24/ 08/ 1386

تاریخ میلادی

15/ 11/ 2007

ساعت شروع

10:30:00

ساعت پایان

11:00:00

چکیده زندگی نامه

این شرح حال در کتاب ویژه چهارمین نمایشگاه فرش دستباف قم به چاپ رسیده است.