شادروان حاج یداله رجبیان

شماره رویداد: 15

تاریخ ثبت: 1398/06/11

کاربر
وارد نشده
نام و نام خانوادگی
وارد نشده

شروع

01/ 01/ 1300
21/ 03/ 1921

پایان

24/ 04/ 1386
15/ 07/ 2007
نوع رویداد زندگی نامه
عنوان: شادروان حاج یداله رجبیان
شرح حال زندگی شادروان حاج یداله رجبیان

تاریخ شمسی

01/ 01/ 1300

تاریخ میلادی

21/ 03/ 1921

ساعت شروع

00:00:00

ساعت پایان

00:30:00

تولد

حاج یداله رجبیان درسال1300 دیده به جان گشود.


تاریخ شمسی

01/ 01/ 1364

تاریخ میلادی

21/ 03/ 1985

ساعت شروع

23:00:00

ساعت پایان

23:30:00

درگذشت

حاج یداله در سال 1364 به رحمت ایزدی پیوست.


تاریخ شمسی

24/ 04/ 1386

تاریخ میلادی

15/ 07/ 2007

ساعت شروع

10:30:00

ساعت پایان

20:00:00

شرح حال مختصری از زندگی حاج یداله رجبیان

این شرح حال در کتاب ویژه چهارمین نمایشگاه فرش دستباف قم به چاپ رسیده است.