چهارمین جشنواره فرش برتر

شماره رویداد: 12

تاریخ ثبت: 1398/05/24

کاربر
bigdeli
نام و نام خانوادگی
محمدرضا بیگدلی

شروع

05/ 06/ 1393
27/ 08/ 2014

پایان

05/ 06/ 1393
27/ 08/ 2014
نوع رویداد جشنواره
عنوان: چهارمین جشنواره فرش برتر
چهارمین جشنواره فرش برتر در سال 1393 در محل نمایشگاه بین المللی دائمی تهران به منظور به منظور افزایش کیفیت فرش دستباف ایرانی توسط مرکز ملی فرش ایران تشکیل شد.

رویداد فرش سهیل بیگدلی تندیس بهترین فرش جشنواره در تاریخ 05/ 06/ 1393 (27/ 08/ 2014)در ساعت 14:30:00 شروع و در تاریخ () در ساعت 16:30:00 به پایان رسید.

این مسابقه در دو گروه فرش های معاصر(فرش های زیر 40 سال) در محورهای هشت گانه و فرش های قدیمی (فرش های بالای 40 سال)در محورهای چهارگانه برگزار شد که از بین 122 فرش ارسالی از سوی غرفه داران به دبیرخانه جشنواره 55 فرش به نمایشگاه معرفی شد و از بین این آثار 6 نفر توسط هیئت داروان برگزیده شدند و اثر یک نفر نیز از سوی مردم انتخاب شد. فرش شقایق با ابعاد 140 در 202 از نمونه آثار زیبای فرش سهیل بیگدلی تندیس بهترین فرش جشنواره از نگاه مردم را به خود اختصاص داد.


رویداد دار شقایق در تاریخ 05/ 06/ 1393 (27/ 08/ 2014)در ساعت 14:35:00 شروع و در تاریخ () در ساعت به پایان رسید.

- فرش شقایق، از قم، آقای سهیل بیگدلی. باید به گوش ها اعتماد می کرد؟ اسم فرش او را مجری گفته بود؟ سهیل بیگدلی را صدا کرده بودند؟ صدای مجری حالا دیگر گوشخراش نبود. تک جمله اش در سرش اکو می شد. زنگ می زد. کاش یک بار دیگر مجری ، جمله را تکرار می کرد تا مطمئن شود درست شنیده. دست هایی که حاضران می زنند ، واقعا برای تحسین او و شقایق است. نه برای تحسین او و شقایق و همه دوندگی هاست. آن ها که روی سن بودند نگاهش می کردند. باید بلند می شد و تکان می خورد اما مسخ شده بود. مسخ شنیدن اسم اش یا مسخ شنیدن شقایق؟ هیچ کدام شاید هم مسخ شنیدن جایزه نگاه مردمی. هر چه بود جنس این مسخ شدن را خوب می شناخت. می دانست به جانش که بیفتد دیگر رهایش نمی کند.