پنجمین همایش گره طلائی رشتی زاده

شماره رویداد: 4

تاریخ ثبت: 1397/09/21

کاربر
rashtizadeh
نام و نام خانوادگی
محمد رضا تاجررشتی - رشتی زاده

شروع

16/ 09/ 1397
07/ 12/ 2018

پایان

16/ 09/ 1397
07/ 12/ 2018
نوع رویداد همایش
عنوان: پنجمین همایش گره طلائی رشتی زاده
پنجمین همایش گره طلائی رشتی زاده 16آذر ماهدر تالار مرکزی شهر از ساعت 10 الی 12 صبح با حضور مسئولین کشوری و استانی و فعالان فرش دست باف کشور برگزار شد.

تاریخ شمسی

16/ 09/ 1397

تاریخ میلادی

07/ 12/ 2018

ساعت شروع

ساعت پایان

افتتاحیه

پذیرش مهمانها


تاریخ شمسی

16/ 09/ 1397

تاریخ میلادی

07/ 12/ 2018

ساعت شروع

ساعت پایان

خوش آمد گوئی

جناب آقای کاظمی عضو هیئت مدیره اتحادیه بافندگان، تولید و فروش فرش دست باف قم و اتحادیه صادرکنندگان فرش دست باف قم


تاریخ شمسی

16/ 09/ 1397

تاریخ میلادی

07/ 12/ 2018

ساعت شروع

ساعت پایان

معمای قالی مقبره شاه عباس دوم

استاد تورج ژوله به حل معمای قالی مقبره شاه عباس دوم پرداخت.


تاریخ شمسی

16/ 09/ 1397

تاریخ میلادی

07/ 12/ 2018

ساعت شروع

ساعت پایان

کلیپ گره زندگی

کلیپ گره زندگی به کارگردانی مجید ایرانی و تهیه کنندگی بنیاد رشتی زاده پخش گردید و مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.


تاریخ شمسی

16/ 09/ 1397

تاریخ میلادی

07/ 12/ 2018

ساعت شروع

ساعت پایان

سخنرانی ریاست محترم مرکز ملی فرش

سرکار خانم دست پاک ریاست محترم مرکز ملی فرش ایران در خصوص مسائل مرتبط با فرش دست باف صحبت کردند.


تاریخ شمسی

16/ 09/ 1397

تاریخ میلادی

07/ 12/ 2018

ساعت شروع

ساعت پایان

اهداء لوح سپاس

اهداء لوح سپاس به برگزیده مسابقه طراحی فرش رشتی زاده توسط جناب آقای خوشگفتار مقدم رئیس انجمن هنرمندان طراح ونقاش استان قم


تاریخ شمسی

16/ 09/ 1397

تاریخ میلادی

07/ 12/ 2018

ساعت شروع

ساعت پایان

اهداء لوح سپاس

اهداء لوح سپاس به جناب آقای استاد ژوله توسط مدیر موزه آستانه مقدسه حضرت معصومه(س)


تاریخ شمسی

16/ 09/ 1397

تاریخ میلادی

07/ 12/ 2018

ساعت شروع

ساعت پایان

اهداء اولین تندیس گره طلائی

اهداء تندیس گره طلائی پیشکسوت برگزیده به جناب آقای غلامرضا اخوان؛ توسط آقای مندس سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم


تاریخ شمسی

16/ 09/ 1397

تاریخ میلادی

07/ 12/ 2018

ساعت شروع

ساعت پایان

اهداء دومین تندیس گره طلائی

اهداء تندیس گره طلائی سرویس کار برگزیده به جناب آقای رحیم فروهر توسط جناب آقای بلندیان رئیس اتحادیه بافندگان، تولید و فروش فرش دست باف قم


تاریخ شمسی

16/ 09/ 1397

تاریخ میلادی

07/ 12/ 2018

ساعت شروع

ساعت پایان

اهداء سومین تندیس گره طلائی

اهداء تندیس گره طلائی طراح و نقاش برگزیده به جناب آقای سنگانی توسط جناب آقای مهندس رضوی ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم


تاریخ شمسی

16/ 09/ 1397

تاریخ میلادی

07/ 12/ 2018

ساعت شروع

ساعت پایان

اهداء چهارمین تندیس گره طلائی

اهداء تندیس گره طلائی تولیدکننده برگزیده توسط جناب آقای علی میرزا زاده


تاریخ شمسی

16/ 09/ 1397

تاریخ میلادی

07/ 12/ 2018

ساعت شروع

ساعت پایان

اهداء پنجمین تندیس گره طلائی

اهداء تندیس گره طلائی صادرکننده برگزیده به جناب حمید ذوالانواری توسط جناب آقای رجبیان رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دست باف قم


تاریخ شمسی

16/ 09/ 1397

تاریخ میلادی

07/ 12/ 2018

ساعت شروع

ساعت پایان

اهداء ششمین تندیس گره طلائی

اهداء تندیس گره طلائی بافنده برگزیده به سرکارخانم زهرا ولی بیگی توسط استاد ژوله


تاریخ شمسی

16/ 09/ 1397

تاریخ میلادی

07/ 12/ 2018

ساعت شروع

ساعت پایان

اهداء هفتمین تندیس گره طلائی

اهداء تندیس گره طلائی ویژه به جناب آقای رضی میری توسط سرکار خانم دست پاک ریاست محترم مرکز ملی فرش ایران