پنجمین همایش گره طلائی رشتی زاده

شماره رویداد: 4

تاریخ ثبت: 1397/09/21

کاربر
rashtizadeh
نام و نام خانوادگی

شروع

16/ 09/ 1397
07/ 12/ 2018

پایان

16/ 09/ 1397
07/ 12/ 2018
پنجمین همایش گره طلائی رشتی زاده

پنجمین همایش گره طلائی رشتی زاده

1397/09/16

عکس رویداد

نوع رویداد همایش
عنوان: پنجمین همایش گره طلائی رشتی زاده
پنجمین همایش گره طلائی رشتی زاده 16آذر ماهدر تالار مرکزی شهر از ساعت 10 الی 12 صبح با حضور مسئولین کشوری و استانی و فعالان فرش دست باف کشور برگزار شد.

رویداد افتتاحیه در تاریخ 16/ 09/ 1397 (07/ 12/ 2018)در ساعت شروع و در تاریخ 16/ 09/ 1397 (07/ 12/ 2018) در ساعت به پایان رسید.

پذیرش مهمانها


رویداد خوش آمد گوئی در تاریخ 16/ 09/ 1397 (07/ 12/ 2018)در ساعت شروع و در تاریخ () در ساعت به پایان رسید.

جناب آقای کاظمی عضو هیئت مدیره اتحادیه بافندگان، تولید و فروش فرش دست باف قم و اتحادیه صادرکنندگان فرش دست باف قم


رویداد معمای قالی مقبره شاه عباس دوم در تاریخ 16/ 09/ 1397 (07/ 12/ 2018)در ساعت شروع و در تاریخ () در ساعت به پایان رسید.

استاد تورج ژوله به حل معمای قالی مقبره شاه عباس دوم پرداخت.


رویداد کلیپ گره زندگی در تاریخ 16/ 09/ 1397 (07/ 12/ 2018)در ساعت شروع و در تاریخ () در ساعت به پایان رسید.

کلیپ گره زندگی به کارگردانی مجید ایرانی و تهیه کنندگی بنیاد رشتی زاده پخش گردید و مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.


رویداد سخنرانی ریاست محترم مرکز ملی فرش در تاریخ 16/ 09/ 1397 (07/ 12/ 2018)در ساعت شروع و در تاریخ () در ساعت به پایان رسید.

سرکار خانم دست پاک ریاست محترم مرکز ملی فرش ایران در خصوص مسائل مرتبط با فرش دست باف صحبت کردند.


رویداد اهداء لوح سپاس در تاریخ 16/ 09/ 1397 (07/ 12/ 2018)در ساعت شروع و در تاریخ () در ساعت به پایان رسید.

اهداء لوح سپاس به برگزیده مسابقه طراحی فرش رشتی زاده توسط جناب آقای خوشگفتار مقدم رئیس انجمن هنرمندان طراح ونقاش استان قم


رویداد اهداء لوح سپاس در تاریخ 16/ 09/ 1397 (07/ 12/ 2018)در ساعت شروع و در تاریخ () در ساعت به پایان رسید.

اهداء لوح سپاس به جناب آقای استاد ژوله توسط مدیر موزه آستانه مقدسه حضرت معصومه(س)


رویداد اهداء اولین تندیس گره طلائی در تاریخ 16/ 09/ 1397 (07/ 12/ 2018)در ساعت شروع و در تاریخ () در ساعت به پایان رسید.

اهداء تندیس گره طلائی پیشکسوت برگزیده به جناب آقای غلامرضا اخوان؛ توسط آقای مندس سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم


رویداد اهداء دومین تندیس گره طلائی در تاریخ 16/ 09/ 1397 (07/ 12/ 2018)در ساعت شروع و در تاریخ () در ساعت به پایان رسید.

اهداء تندیس گره طلائی سرویس کار برگزیده به جناب آقای رحیم فروهر توسط جناب آقای بلندیان رئیس اتحادیه بافندگان، تولید و فروش فرش دست باف قم


رویداد اهداء سومین تندیس گره طلائی در تاریخ 16/ 09/ 1397 (07/ 12/ 2018)در ساعت شروع و در تاریخ () در ساعت به پایان رسید.

اهداء تندیس گره طلائی طراح و نقاش برگزیده به جناب آقای سنگانی توسط جناب آقای مهندس رضوی ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم


رویداد اهداء چهارمین تندیس گره طلائی در تاریخ 16/ 09/ 1397 (07/ 12/ 2018)در ساعت شروع و در تاریخ 16/ 09/ 1397 (07/ 12/ 2018) در ساعت به پایان رسید.

اهداء تندیس گره طلائی تولیدکننده برگزیده به جناب آقای قاسم الیاسی توسط جناب آقای علی میرزا زاده


رویداد اهداء پنجمین تندیس گره طلائی در تاریخ 16/ 09/ 1397 (07/ 12/ 2018)در ساعت شروع و در تاریخ () در ساعت به پایان رسید.

اهداء تندیس گره طلائی صادرکننده برگزیده به جناب حمید ذوالانواری توسط جناب آقای رجبیان رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دست باف قم


رویداد اهداء ششمین تندیس گره طلائی در تاریخ 16/ 09/ 1397 (07/ 12/ 2018)در ساعت شروع و در تاریخ () در ساعت به پایان رسید.

اهداء تندیس گره طلائی بافنده برگزیده به سرکارخانم زهرا ولی بیگی توسط استاد ژوله


رویداد اهداء هفتمین تندیس گره طلائی در تاریخ 16/ 09/ 1397 (07/ 12/ 2018)در ساعت شروع و در تاریخ () در ساعت به پایان رسید.

اهداء تندیس گره طلائی ویژه به جناب آقای رضی میری توسط سرکار خانم دست پاک ریاست محترم مرکز ملی فرش ایران