بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دست باف تهران

شماره رویداد: 6

تاریخ ثبت: 1397/05/31

کاربر
shavandi
نام و نام خانوادگی
زهرا شوندی

شروع

03/ 06/ 1397
25/ 08/ 2018

پایان

09/ 06/ 1397
31/ 08/ 2018
بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دست باف تهران

بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دست باف تهران

1397/06/03

عکس رویداد

نوع رویداد نمایشگاه
عنوان: بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دست باف تهران
زمان: سوم الی نهم شهریور1397 مکان: تهران-بزرگراه چمران- محل دائمی نمایشگاهها سالن38-غرفه58/1

رویداد افتتاحیه نمایشگاه در تاریخ 03/ 06/ 1397 (25/ 08/ 2018)در ساعت شروع و در تاریخ 09/ 06/ 1397 (31/ 08/ 2018) در ساعت به پایان رسید.

سوم شهریور1397- ساعت10