شناسنامه فرش

مقدمه

با توجه به اهمیت و جایگاه فرش دستباف ایرانی در فضای ملی و بین المللی، شناسنامه‌دار کردن فرش دستباف، گامی موثر در جهت حفظ اعتبار و اصالت هنر فرش ایرانی است. از آنجا که مدت هاست در خارج از ایران، شاهد کپی‌برداری از نقشه‌های ایرانی و بافت فرش تحت عنوان فرش ایرانی هستیم، به جهت مقابله با این مسئله و جلوگیری از جعل و تقلب فرش دستباف ایرانی، شناسنامه‌دار کردن فرش دستباف از ضرورت خاصی برخوردار است.

بنابراین هدف اصلی شناسنامه‌دار کردن فرش دستباف، حفظ هویت و تایید اصالت فرش دستباف ایرانی و جلب اعتماد مصرف کنندگان می باشد. در همین راستا مجموعه ایران گره با ایجاد زیرساختهای موردنیاز، امکان صدور شناسنامه فرش دستباف را فراهم نموده است.

شناسنامه و گواهی مالکیت ایران گره

به طور کلی مجموعه ایران گره دو نوع شناسنامه و گواهی مالکیت صادر می نماید:

  • نوع اول: شناسنامه و گواهی مالکیت تک برگی: این نوع شناسنامه شامل اطلاعاتی مختصر از فرش دستباف، تاییدیه کارشناس و مرجع تایید کننده و گواهی مالکیت می باشد و به صورت تک برگی در اختیار کاربران قرار میگیرد.
  • نوع دوم: شناسنامه و گواهی مالکیت جامع: این نوع شناسنامه علاوه بر اطلاعات ذکر شده در شناسنامه تک برگی، تاییدیه کارشناس و مرجع تایید کننده و گواهی مالکیت، شامل اطلاعاتی جامع و کامل از فرش دستباف اعم از تولیدکننده، نام طراح، نام بافنده، و جزییات تولید می باشد و به صورت چندبرگی و مجلد در اختیار کاربران قرار میگیرد.

فرآیند صدور شناسنامه و گواهی مالکیت

به طور کلی فرآیند صدور شناسنامه و گواهی مالکیت شامل مراحل ذیل می باشد:

استعلام شناسنامه

 
 
 

درخواست صدور شناسنامه

افزودن فرش جدید

انتخاب از فرش های من

راهنما

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فرآیند صدور شناسنامه لطفا این فایل را مطالعه نمایید!