اتحادیه ها و تشکل ها


اتحادیه بافندگان، تولید و فروش فرش دستباف قم:

نشانی: قم، خیابان 19 دی (باجک)، کوچه شماره 3 شماره تماس: 37757336-025 شماره فاکس: 37757315-025 رئیس اتحادیه: آقای رضا بلندیان

اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف قم:

نشانی: قم - بلوار 15خرداد - اتاق بازرگانی قم - طبقه اول تلفکس: 37777196-025 رئیس اتحادیه: آقای ابوالفضل رجبیان

اتحادیه فرش دستباف روستایی قم:

نشانی: قم - خیابان 19 دی (باجک) - کوچه 32 - پلاک 3 شماره تماس: 37715700-025 شماره فکس: 37722611-025 مدیرعامل: آقای مجید اخوان

انجمن هنرمندان طراح و نقاش فرش دستباف قم:

نشانی: قم - چهار راه بازار - پاساژ حجت - طبقه6 - پلاک 1/379 تلفکس: 37726683-025 رئیس انجمن: آقای علی اصغر خوشگفتار مقدم

شورای مزد فرش دستباف استان قم:

شورای کارشناسی مزد فرش دستباف قم یک تشکل منحصر به فرد در سطح کشور است که در آن کارشناسان خبره و معتمد فرش دستباف قم، مسئولیت تعیین دستمزد بافندگان فرش دستباف را برعهده دارند. این الگوی موفق در خوشه فرش دستباف قم باعث شده که هم تولید کننده و هم بافنده فرش دستباف از این شورا و از این نوع تعیین دستمزد رضایت نسبی داشته و شورای مزد را به عنوان یک مرجع ذیصلاح به رسمیت بشناسند.

اتحادیه فروشندگان فرش تهران:

اتحادیه فروشندگان فرش تهران

سایر:

سایر

سازمان صنعت، معدن و تجارت قم:

شرکت کارشناس شناسنامه ایران گره: