آب اکسیژنه

آب اکسیژنه

آب اکسیژن دار.مایعی است بی رنگ یا کمی آبی نسبتا ناپایدار و تلخ مزه که پوست را می سوزاند.این مایع به صورت محلول آن در آب با غلظتهای (3 الی 90) درصد یافت میشود.این محلول ها که به تدریج خراب می شود معمولا با افزودن بعضی مواد آلی پایدار می گردد.مصارف محلول 3% آن که اندکی اسیدی می باشد به قرار زیر است:1- در چاپ تخلیه ای سفید بر روی پشم رنگرزی شده پانیل.2- در سفید گری پر، مو، ابریشم، نی، منسوجات و برخی اشیاء دیگر.3- بی رنگ سازی پشم، پنبه،کتان، کنف، کاغذ.4-اصلاح و نوسازی نقاشی های قدیمی، حکاکی ها.5- بعنوان اکسید کننده در ساخت مواد رنگزا.6-جهت کندزدایی آب و پوست خام گاو و گوسفند و ...7-در تهیه مواد دارویی.