بازنشانی

2036 لغت یافت شد

آب شو کردن

آب شو کردن

آب شو کردن

آب خور کردن

آب گردان

آب گردان

آب گردان

ظرف مسی بزرگ و دسته دار شبیه "ملاغه"که با آن آب را از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می کنند و در رنگرزی مصرف دارد و از آن برای جابجا کردن آب و رنگ از پاتیل یا حمام رنگ استفاده می شود.

آب گیر

آب گیر

آب گیر

یا"سانتریوفوژ" دستگاهی است که وسیله آن آب اضافی کالای رنگ شده را تا مقدار مورد لزوم می گیرند و آن را مهیای خشک شدن می کنند.این دستگاه مواد را بشدت می چرخاند و بر طبق قانون "گریز از مرکز"آب آنرا گرفته ...

آب مقطر یا آب خالص

آب مقطر یا آب خالص

آب مقطر یا آب خالص

آبی است که از تقطیر آب معمولی بدست آمده و هیچگونه املاح نداشته باشد.گاهی در آزمایشات و مصارف بسیار دقیق برای آنکه اطمینان کامل در خالص بودن آب حاصل شود آن را دو مرتبه تقطیر می کنند.آب در اختیار ما تقر...

آب کوب کردن

آب کوب کردن

آب کوب کردن

آب خور کردن الیاف و نخ قبل از رنگرزی برای افزایش قدرت رنگ پذیری و نیز پس از رنگرزی و در "تغار"بمنظور شستشوی آن و گرفتن رنگ اضافی.نخ برای آب کوب کردن در میان آب تغار لگد زده می شودو سپس جوشانده می گردد...

آبی

آبی

آبی

از رنگهای اصلی و اولیه طبیعت و رنگ آسمان صاف و آب مترتکم و سومین رنگ (از بالا) در رنگین کمان. آبی رنگی است آرامش بخش و پر قدرت که متانت و وفاداری و ایمان را می رساند و در دسته بندی رنگها جزء رنگهای "س...

آبی سیر

آبی سیر

آبی سیر

آبی تیره،کبود،نیلی رنگ

آبی متیل

آبی متیل

آبی متیل

پودری آبی رنگ و تیره است که در آب محلول می باشد. رنگ بازیک آبی،بعنوان یک ماده رنگین بطور کلی و بعنوان ماده رنگرزی برای پنبه و ابریشم،بطور خاص مورد استفاده قرار می گیرد. بچندین نام از جمله "آبی سویسی،پ...

آبی ویکتوریا

آبی ویکتوریا

آبی ویکتوریا

رنگ آبی مشهور بازیک،از خانواده مواد رنگزای"تری آریل متین"صفحه 2 از 227 صفحه