هم اندیشی اتحادیه بافندگان، تولید و فروش فرش قم

شماره رویداد: 19

تاریخ ثبت: 2020/01/19

کاربر
وارد نشده
نام و نام خانوادگی
وارد نشده

تاریخ شروع

18/ 01/ 2020
18/ 01/ 2020

تاریخ پایان

18/ 01/ 2020
18/ 01/ 2020
 هم اندیشی اتحادیه بافندگان، تولید و فروش فرش قم

هم اندیشی اتحادیه بافندگان، تولید و فروش فرش قم

2020/01/18

عکس رویداد

نوع رویداد همایش
عنوان رویداد: هم اندیشی اتحادیه بافندگان، تولید و فروش فرش قم
همایش هم اندیشی اتحادیه بافندگان، تولیدو فروش فرش دستباف قم در تاریخ1398/10/28 در سالن اتاق بازرگانی قم برگزار گردید.


این همایش در سالن همایش اتاق بازرگانی قم با حضور اعضاء صنف فرش دستباف قم برگزار شد.در این بخش جناب آقای احمدرجبیان نایب رئیس اتحادیه در خصوص عملکرد اتحادیه و برنامه های پیش رو مطالب خود را ارائه دادند.سخنرانی آقای احمد رجبیاندر این بخش از همایش جناب آقای رضا ارمی از پیشکسوتان فرش دستباف قم در خصوص مسایل روز اتحادیه و شورای مزد مطالب مفیدی بیان نمودند.در این بخش آقای رضا ارمی درباره مسائل مختلف صنف برای حاضرین صحبت کردند.در این بخش جناب آقای خوش گفتارمقدم در خصوص فرآیند ثبت جفرافیایی فرش دستباف قم در سازمان بین المللی مالکیت معنوی wipo به ارائه مطالب خود پرداختند.همچنین در خصوص اهمیت و لزوم ثبت طرح و نقشه های فرش تاکید کردند. در پایان صحبتهای ایشان از گواهی ثبت رونمایی شد.سخنرانی جناب آقای خوشگفتارمقدم و رونمایی از ثبت جغرافیای فرش دستباف قم در وایپودر این بخش آقای حسین بیک زاده به نمایندگی از مجموعه ایران گره در خصوص لزوم شناسنامه دار بودن فرش دستباف مطالبی ارائه نمودند. همچنین از شناسنامه فرش دستباف رونمایی کرده و به تشریح فرآیند صدور شناسنامه، از درخواست تا استعلام و مالکیت فرش پرداخت.رونمایی از شناسنامه فرش دستباف توسط مجموعه ایران گرهدر این بخش جناب آقای ابوالفضل صادقی نایب رئیس اتحادیه به ارائه گزارش گردش کار و مسائل مختلف درباره شانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف قم ارائه دادند.سخنرانی جناب آقای صادقی نایب رئیس اتحادیهسخنرانی جناب آقای مهندس پروان معاونت سازمان صنعت، معدن و تجارتدری این بخش جناب آقای مهندس پروان معاونت سازمان صنعت، معدن و تجارت درباره مسائل مختلف فرش دستباف به ایراد سخن پرداختند.در این بخش از اعضاء هیئت مدیره های قبلی و پیشکوستان در این زمینه با اهداء شاخه گل و هدیه ای نفیس و لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.تقدیر از پیشکسوتان و اعضاء هیئت مدیره قبلی