چهارمین مسابقه طراحی فرش دستباف گره طلایی

شماره رویداد: 17

تاریخ ثبت: 2019/10/10

کاربر
وارد نشده
نام و نام خانوادگی
وارد نشده

تاریخ شروع

24/ 08/ 2019
24/ 08/ 2019

تاریخ پایان

03/ 12/ 2019
03/ 12/ 2019
چهارمین مسابقه طراحی فرش دستباف گره طلایی

چهارمین مسابقه طراحی فرش دستباف گره طلایی

2019/08/24

عکس رویداد

نوع رویداد مسابقه
عنوان رویداد: چهارمین مسابقه طراحی فرش دستباف گره طلایی
برای شرکت در چهارمین دوره مسابقه طراحی فرش گره طلایی از طریق منوی مسابقات سایت اقدام نمائید.


چهارمین دوره مسابقه طراحی فرش گره طلایی آذرماه امسال نیزهمزمان باششمین دوره جشنواره فرش رشتی زاده برگزارخواهد شد و ثبت نام آن ازطریق سایت ایران گره www.guereh.com ازدوم شهریورماه آغاز وتا ششم آذرماه ادامه دارد.