سومین همایش گره طلائی

شماره رویداد: 2

تاریخ ثبت: 2018/05/08

کاربر
beikzadeh
نام و نام خانوادگی
حسین بیک زاده

تاریخ شروع

06/ 12/ 2016
06/ 12/ 2016

تاریخ پایان

06/ 12/ 2016
06/ 12/ 2016
سومین همایش گره طلائی

سومین همایش گره طلائی

2016/12/06

عکس رویداد

نوع رویداد همایش
عنوان رویداد: سومین همایش گره طلائی
سومین همایش گره طلائی در 16آذز ماه 1395 با حضور بزرگان و هنرمندان فرش دست باف کشور و مقامات کشوری و استانی در مرکز همایشهای بین المللی شهرداری قم برگزار شد.


دریافت کنندگان تدیس گره طلائی در این همایش به این شرح می باشد: بافنده نمونه احمد فهمیده نظرلو پیشکسوت نمونه ابراهیم صمدی رفوکار نمونه محمدحسین نوری طراح و نقاش نمونه غلامعلی موحد تندیس ویژه فیض الهی صفدرزاده حقیقی تندیس ویژه عبدالرحیم فروتن صادرکننده برتر رضا محمدبیگی تولید کننده برتر برادران جعفرنژادبرگزیدگان اولین مسابقه طراحی فرش رشتی زاده در این همایش معرفی شدند و با اهداء جایزه نقدی و لوح سپاس از ایشان تجلیل به عمل امد نفر اول مسابقه طراحی و نقاشی مریم یزدی اصل نفردوم مسابقه طراحی و نقاشی پرویز داودیان پور نفر دوم مسابقه طراحی و نقاشی مجید براری مینایی نفر اول مسابقه طراحی و نقاشی زهره صیفی