گالری:  گالری - رشتی زاده
تولید کننده:   فرش رشتی زاده
کد فرش:   Q1-01001-53-89671
سال تولید:   1398/07/17
قواره:   قالی 3 * 2
اصالت:   قم / قم
طراح:   فرش رشتی زاده - محمدرضا تاجررشتی
بافنده:   فرش رشتی زاده - محمد آذری هفت چشمه
جنس:   پشم گل ابریشم
جنس گره:   گره پشم و ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود زیر ابریشم و پود رو کتان
نوع نقشه:   لچک ترنج کف ساده
نام نقشه:   سنه
رنگ متن:   سبز آبی
رنگ حاشیه:   سبز آبی
تعداد رنگ:   11
عرض:   233 سانتی متر - ft
طول:   315 سانتی متر - ft
مساحت:   7.34 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   2,864,211
مدت زمان تولید:   توسط 2 بافنده
وزن:   20 کیلوگرم
شرح:  

لچک ترنج از قدیمیترین طرح های فرش ایرانی است که روی دو محور تقارن طراحی شده و شامل یک ترنج مدور در مرکز فرش و چهار لچک در گوشه های فرش است. منشا این طرح به گلستانها و باغهای ایرانی برمیگردد. لچک ترنج کف ساده نیز طرحی است که زمینه آن ساده باشد. این طرح برگرفته از فرش های منطقه سنندج است.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید