گالری:  گالری فرش ارمی
تولید کننده:   فرش ارمی
کد فرش:   Q1-01002-64-10310
سال تولید:   1398/02/24
قواره:   قالی 4 * 3
اصالت:   قم / قم
طراح:   فرش ارمی -
بافنده:   فرش ارمی -
جنس:   تمام ابریشم
جنس گره:   گره ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود ابریشم
نوع نقشه:   لچک ترنج
نام نقشه:   بهار
رنگ متن:   سبز زیتونی
رنگ حاشیه:   زیتونی
تعداد رنگ:   9
عرض:   300 سانتی متر - ft
طول:   408 سانتی متر - ft
مساحت:   12.24 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   14,197,014
مدت زمان تولید:   توسط 4 بافنده
وزن:   25.5 کیلوگرم
شرح:  

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید