گالری:  گالری فرش ارمی
تولید کننده:   فرش ارمی
کد فرش:   Q1-01002-62-00019
سال تولید:   1395/04/22
قواره:   قالی مربع
اصالت:   قم / قم
طراح:   فرش ارمی -
بافنده:   فرش ارمی -
جنس:   تمام ابریشم
جنس گره:   گره ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود زیر ابریشم و پود رو ابریشم
نوع نقشه:   لچک ترنج
نام نقشه:   زرین
رنگ متن:   مشکی
رنگ حاشیه:   مشکی
تعداد رنگ:   5
عرض:   196 سانتی متر - ft
طول:   202 سانتی متر - ft
مساحت:   3.96 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   4,589,250
مدت زمان تولید:   توسط 2 بافنده
وزن:   8.5 کیلوگرم
شرح:  

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید