لغت نامهرشته هایی از الیاف ابریشم یا پشم یا پنبه است که به عنوان پود فرش مورد استفاده قرار می گیرد.نخ پود از لحاظ قطر و جنس باید با سایر نخ های مصرفی در فرش متناسب باشد،لطیف،نرم،کم تاب انتخاب گردد تا بر روی گره های زده شده کاملاً استقرار یابد و انعطاف پذیری فرش را تضمین کند.نخ پشمی که برای مصرف به عنوان پود انتخاب می شود اعم از پود ضخیم یا نازک دارای مشخصاتی است که با توجه به سایر نخهای مورد مصرف در فرش تعیین می گردد.نخ پود گلیم و پلاس و بعضی دیگر از زیراندازها معمولاًپشمی است.

نخی که به عنوان پود ضخیم (پود زیر)فرش مورد استفاده قرار گیرد.برای پودکشی پود ضخیم نخ کم تاب مورد استفاده قرار می گیرد که دارای مزایای زیر است: 1-انعطاف پذیری بیشتری دارد. 2-بر روی گره ها کاملاً مستقر می شود. 3-تیز و برنده نمی باشد و به سایر نخ های فرش لطمه ای نمی زند. معمولاًنخ پود ضخیم دارای نمره«5 تا 10» و لای حداقل «6»است این نخ را در آذربایجان «یوقون آرقاج»گویند.

یا«نخ پود رو»که پس از هر ردیف بافت و پودکشی پود ضخیم کشیده می شود.پود نازک در بافت فرش ایجاد ظرافت و نظم می کند و بافتن و پودگذاری بعدی را آسان می سازد.نخ پود نازک دارای تاب بیشتری نسبت به نخ پود ضخیم است.و معمولاً بدین منظور از نخ نمره«20» و «2»لا تا «6»لا استفاده می گردد.نخ پود نازک را در آذربایجان«نازی آرقاج»نامند.

تابیدن رشته های نخ و آماده سازی آن برای مصرف.نخ تابی در روستاها و بین عشایر بوسیله دست انجام می شود و در مراکز فرشبافی که مقدار نخ بسیار است اینکار بوسیله ماشین و در کارخانجات مخصوص صورت می پذیرد.با همه پیشرفتی که در توسعه کارخانجات ریسندگی بعمل آمده در حال حاضر بیش از یک سوم نخ مصرفی در فرش ایران دست ریس است زیرا اکثریت بافندگان فرشها روستایی و عشایر و ایلیات اند و ایشان خود نخ مورد مصرف را بصورت دستی فراهم می سازند و معتقدند که اینگونه نخ برکت بیشتری نیز دارد.

نخی که از تابیدن چندلا نخ خام بدست می آید.نخ تابیده دارای درجه بندی است و این درجه براساس نمره نخ و تعداد«لا»ی تابیده شده بهم آن تعیین و مشخص می گردد.بطور مثال چنانچه نخ نمره«20»را «12»لا بهم تابیده باشد این نخ تابیده را نمره(12/20)نامند که عدد سمت راست نشانه نمره نخ و عدد سمت چپ تعداد لای آن است.نمره و لای نخ برای مصرف در قسمتهای مختلف فرش و نیز فرشهای گوناگون متفاوت می باشد و یکی از علایم کاردانی و هنرمندی بافندگان،انتخاب نخ خوب و متناسب برای مصرف در تار و پود و پرز فرش با توجّه به طرح و نقشه آن است.

نخی است که به عنوان تار یا چلّه فرش بکار می رود.این نخ باید دارای استحکام و تاب کافی باشد و از لحاظ جنس،قطر،نمره،لا متناسب سایر نخ های فرش انتخاب گردد.موضوع مهم در گزینش نخ تار یکنواختی آن است زیرا در غیر این صورت هم به استحکام فرش لطمه می زند و هم ایجاد زحمت و صرف نیروی اضافی می نماید.تاب نخ تار می بایست زیاد باشد تا: الف-بر دوام و استحکام آن بیافزاید. ب-خاصیت کشش آن را بالا برد.نخ تار دارای انواع است.

نخی که به هنگام تابیدن مرطوب گردد.مرطوب نمودن رشته های نخ به هنگام تابیدن موجب می شود تا الیاف آنها کاملاً دست به هم داده در هم آمیزند.

یا «نخ تار»

نخی است که از چند رشته تابیده شده و هر رشته دارای یک رنگ باشد این نخ ها خود بر دو گونه اند: الف-رنگها از یک خانواده اند امّا سیر و روشن دارد. ب-رنگها دارای انواع است و این رنگها هم آهنگ یا متضاد می باشند.نخ های چند رنگ معمولاً برای تزیین فرش یا سایه روشن ها یا ملیله دوزی و غیره بمصرف می رسد.

نخی است که از دو یا چند رشته نخ های تابیده شده بهم تشکیل شود.نخ چندلا دارای انواع زیر است:1-نخ چندلای یک رنگ. 2-نخ چندلای چند رنگ.

نخ کم تاب که معمولاً در کارخانجات ریسندگی یا بوسیله دست فراهم می شود و در صنایع بصورت دستی یا ماشینی به تعداد لاهای لازم تابیده می گردد.نمره معمولی نخ خام رایج در فرش ایران(5- 10- 20- 32)می باشد.

نخی که رشته های آن به صورت خشک بهم تابیده شود.

وسیله ای چوبی یا فلزی که در وسط کارگاه های بزرگ یا کنار فرشبافی ها در فضای باز قرار داده می شود و نخ یا خامه را پس از رنگ آمیزی یا شستشو بر روی آن پهن می کنند تا خشک شود.

نخی که بوسیله دست ریسیده شده باشد.برای انجام این کار از دوک،جلک یا چرخ نخ ریسی استفاده می گردد و زنان و مردان روستایی اوقات بیکاری خود را به فراهم سازی آن اختصاص می دهند(نگ:نخ تابی)

نخی که از رشته های ظریف طلا،نقره،آلومینیوم یا سایر فلزات فراهم شده باشد برخی از این نخ ها در کار بافتن فرشهای زینتی از جمله«فرش محفور»مورد استفاده دارد.

وسیله ای است شبیه موچین برای رفوگران و ترمیم کاران که بدان وسیله نخ های پوسیده پرز را ازلابلای چلّه ها بیرون میکشند.این وسیله دارای دو بازو است که بویزه نوک آنها نازکتر شده برای نفوذ در پرز قالی آمادگی دارد.

نخی که در صنعت گلیم بافی مصرف می شود این نخ از الیاف طبیعی پنبه و پشم و نیز مصنوعی فراهم میگردد.تار و پود گلیم های مرغوب از نخ پشمی است و اخیراً به جهت گرانی نخ پشم برای بافت گلیم اعم از تار یا پود آن از نخ پنبه ای استفاده می کنند که ضمناً از استحکام بیشتری برخوردار است.معمولاً حداقل پود گلیم از نخ پشمی می باشد و نخ گلیمی که در روستاها و بین عشایر بافته می شود از پشم گوسفندان محلی تأمین میگردد و دستریس می باشد.

نخی است که از الیاف مصنوعی و شیمیایی فراهم شده باشد.این نخ در فرشهای دستباف مصرف نمی شود زیرا فاقد صلاحیّت و ویژگیهای لازم است.ازجمله نخ های مصنوعی دوباره تهیّه شده میتوان به موارد زیر اشاره نمود: الف-«ریون»:از الیاف سلولزی است و از این جهت که به صورت «فلامنت»می باشد به ابریشم بسیار شبیه بوده و بنام«ابریشم مصنوعی»معروف است و حال آنکه ابریشم از الیاف پروتئینی تشکیل گردیده و دارای مقاومت زیاد می باشد. ب-«ویسکو ریون»:این الیاف بویژه در برابر رطوبت از هم پاشیده شده و هیچگونه مقاومتی ندارد.

یا «مهار»

نخی است که از موی بز ریسیده می شود و به مصرف بافتن گلیم،پلاس چادرهای عشایری و طناب می رسد.نخ مویی به جهت نداشتن جعد و خشن بودن آن در کار قالیبافی مگر شیرازه دوزی فرشهای ضخیم و درشت باف،مصرفی ندارد.

چنانچه در قسمتی از قالی پرز(خامه)آن تا بدان حد بریزد یا شکسته و کوتاه شود که نخ های تار در آن قسمت نمایان گردد.آن فرش را نخ نما یا «کل»گویند نخ نما شدن فرش علل گوناگون دارد که از جمله است:1-به کار بردن پشم دباغی شده در نخ فرشهای پشمی. 2-به کار بردن پشم نامرغوب و غیرمتناسب با سایر نخ های فرش در پرز قالی. 3-حمله آفت ها به فرش و از بین بردن پرز در پشت و روی آن. 4-آلوده شدن فرش به قارچ های مضر. نخ چلّه فرش ممکن است در محل رفوی آن نیز نمایان گردد که این عیب بر اثر عدم دقّت و تطابق جنس و سایر مشخصات نخهای مورد مصرف بوسیله ترمیم کار بوجود می آید.جهت ترمیم این عیب می بایست از جانب رفوکار اقدامات فنّی دقیق انجام گردد.

یا «هاف»

نخی که بوسیله ماشین در کارخانه ریسیده و سپس تابیده شده باشد.بر اثر افزایش حجم مصرف نخ و نیز اشتغالات متفرقه روستائیان و عشایر و کم شدن قدرت کار به جهت مهاجرت های بی رویه به شهرها،میزان ریسندگی نخ بوسیله دست به مرور کاهش می یابد و تولیدکنندگان فرش ترجیح می دهند نخ را رنگ شده یا نشده از کارخانجات ریسندگی مستقیماً یا با واسطه خریداری و به مصرف برسانند.

نخی است از جنس کتان که به مصرف بافتن منسوجات کتانی میرسد.این نخ بدان جهت که شکننده است دوام و استحکام کافی ندارد در بافتن قالی و بسیاری دیگر از فرشها مصرف نمیشود و فقط نوعی حصیر از آن می بافند.از کتان برای تهیّه بوم های نقاشی در رنگ روغن استفاده میگردد که در مقابل روغن های مورد مصرف در نقاشی دوامی قابل توجه دارد.

نخی است که از «کرک» تهیه و تابیده باشند.

نخی است از جنس «کنف» که به مصرف بافتن حصیر مخصوص و ریسمان و گونی و برخی لوازم دیگر میرسد.این نخ مناسب مصرف در فرشبافی نمی باشند.

یا «نخ خام»نخی است که فقط از یک لا الیاف به هم ریسیده شده تشکیل گردیده باشد.

نخ مورد مصرف در صنعت فرشبافی دارای انواع از جمله موارد زیر است: الف-از لحاظ جنس: 1-نخ ابریشمی:که از رشته های ابریشم فراهم می شود. 2-نخ پشمی:از الیاف پشم ریسیده می گردد و از متداول ترین انواع نخ در صنعت فرشبافی است. 3-نخ پنبه ای:این نخ بیشتر در «تار»فرش به کار می رود. 4-نخ کتانی:به مصرف بافتن انواع حصیر و ظروف و وسایل می رسد. 5-نخ کنفی:این نخ نیز از جمله در کار بافتن حصیر و طناب مصرف دارد. 6-نخ مویی:از موی بز ریسیده می گردد و به مصرف بافتن طناب و شیرازه دوزی پلاس و چادر عشایری و غیره می رسد. 7-نخ مصنوعی:که از الیاف مصنوعی به دست می آید. ب-از جهت محل مصرف در قالی: 1-تار:نخی که به کار فراهم سازی چلّه فرش برسد. 2-پرز:نخی که در رشتن پرز مصرف گردد. 3-پود:نخی که به عنوان پود ضخیم و نازک در فرش به کار رود. پ-از لحاظ آمادگی برای بافت: 1-نخ خام:که بهم تابیده نشده و یک لا است. 2-نخ تابیده:که از تابیدن چند رشته نخ خام به دست آمده باشد. ت-از جهت نحوه ریسیدن: 1-نخ دست ریس:نخی که بوسیله دست ریسیده شده باشد. 2-نخ کارخانه ای:آن که بوسیله ماشین ریسیده باشند. ث-از جهت«لا»: 1-نخ یک لا 2-نخ چندلا ج-از جهت نوع زیرانداز مورد بافت: 1-نخ قالی بافی:که معمولاً به ویژه در پود و پرز کم تاب تر از چلّه است. 2-نخ گلیم بافی:که کم تاب می باشد.

رنگرزی نخ به دو صورت کلّی خانگی یا بوسیله رنگرزان حرفه ای و کارخانه ای انجام میپذیرد و هر دو گونه رنگرزی مذکور دارای مزایا و معایبی است که بافندگان با توجّه به این ویژگیها و در نظرگرفتن کیفیّت و کمیّت کار خود یکی از این روشها را انتخاب می نمایند.برخی تولیدکنندگان نخ را به صورت رنگ شده تهیّه می کنند و برای این کار مزایایی بشرح زیر قایل اند:1-انتخاب رنگ دلخواه امکان پذیر است. 2-سفارش خرید بمقدار مورد نیاز میسّر می باشد. 3-بسفارش بعدی خرید با ارائه نمره نخ و رنگ بسادگی امکان پذیر است.و تجدید خرید با توجّه به کثرت تولید کارخانجات موجب دو رنگی نخ فرش نمی گردد. 4-برنامه ریزی اقتصادی خرید و مصرف ساده تر می باشد. 5-از مراجعات مکرّر به رنگرزان و اتلاف وقت جلوگیری می شود. اما گروهی دیگر از تولیدکنندگان که نخ را بی رنگ خریداری می کنند و خود آن را به رنگرزی می دهند یا رنگ می نمایند نیز در این مورد دلایلی ابراز می دارند که از جمله است: 1-نخ را به رنگ دلخواه میتوان رنگ نمود. 2-کار رنگرزی و نوع رنگ مورد مصرف رنگرز قابل نظارت است. 3-سفارشات دیگر مثل ضد بید نمودن نخ در حین رنگرزی را میتوان معمول داشت. 4-به رنگ حاصله از جهت ثبوت و شفافیّت و غیره با توجّه به تجربه ایکه از کارقبلی رنگرز وجود دارد میتوان اطمینان داشت.

نمره نخ واحدی است که کلیّه محاسبات و بررسیهای مربوط به نخ براساس و مبنای آن انجام می گیرد. (نگ:نخ پشمی-شماره بندی)

مقیاس و واحد وزن قدیمی است که برابر 4 گندم یا 0/1933 گرم و 24 نخود برابر یک مثقال می باشد.

به رنگ نخود که از خانواده کرم می باشد.رنگی است مورد استفاده در کار رنگرزی خامه فرش و به رنگهای سیر یعنی زرد نزدیک به قهوه ای و روشن یعنی (کرم)و رنگهای دیگر یافت می شود.

قیمت و ارزش واحد کالا.

قیمت یک واحد پول خارجی یا طلا در مبادله با پول رایج کشور است.در نظام اقتصادی جهان تمامی بازرگانان خواستار معامله با کشورهایی هستند که از نرخ ارز با ثبات تری برخوردار می باشند،زیرا نوسانات نرخ ارز نشاندهنده عدم ثبات اجتماعی و اقتصادی می باشد و در نتیجه سرمایه گذاری همواره درصد ریسک بالایی دارد.

پلکان،در صنعت فرش و دارقالی نرده هایی است که در دو طرف دار در کنار«راست رو،چپ رو»قرار دارند و دو سر تخته دلوار که بافنده بر روی آن می نشیند روی پله های نردبان دو طرف قرار داده می شوند.

نخی از جنس چله است که به دور « نیره، کوجی » پیچیده می شود تا بتوان نخ های چله زیر را به وسیله آن به « نیره » متصل نمود.در این صورت چله های رو آزاد می ماند.

گوسفندان ایرانی نژادهای گوناگون دارد و هر نژاد دارای ویژگی خاص خود می باشد.در این نژادها برخی پشم دهی بهتری دارد وبعضی گوشت یا شیر یا پوست بیشتر و مرغوب تری می دهد.در این کتاب نزاد گوسفندان به ویژه از جهت پشم دهی و مرغوبیّت و فراوانی پشم آنها مورد بررسی قرار می گیرد و ضمناً ترکیب بدنی حیوان با توجّه به اینکه شکل گوسفند نقشمایه ای در فرش است مورد توجّه قرار دارد.نژاد گوسفندان ایرانی به شرح زیر می باشد(با – پن،تحقیقات گروه دامپروری و دانشکده دامپزشکی):نژاد گوسفند پشمی ایران را در پنج دسته زیر می توان خلاصه نمود: الف-نژاد ماکویی:گوسفندان این نژاد از نظر تولید پشم از بهترین و مقاوم ترین نزادهای گوسفند ایرانی است،بیش از «80مدرصد از بدن حیوان را پشم فرا گرفته و این پشم به جهت داشتن مقاومت کافی مناسب به کارگیری در صنعت فرشبافی است و بافندگان محلبی نیز با اغتنام فرصت از وجود چنین دستمایه ای ارزشمند با استفاده از پشم این گوسفندان به بافتن انواع فرش مبادرت می کنند.برخی مشخصات گوسفند نژاد ماکویی عبارت است از: 1-سر متوسط،ظریف پیشانی کوتاه،میش بدون شاخ،قوچ شاخ دار و پیچیده،گوشها پهن و طویل و نیمه افتاده. 2-پشت صاف،ران قوی و عضلانی،اعضاء بلند کشیده و قوی و مناسب برای راه پیمایی. 3-رنگ سفید یکدست،دارای لکّه های سیاه،پشم ظریف با جعد و کشش لازم 4-دنبه دارای شکاف سرتاسری،رنگ پشم یکدست. 5-قوچها دارای شاخ قوی،دست وپایی کشیده،فشردگی پشم،گوشهای عریض. پشم گوسفندان ماکویی دارای مشخصات زیر است: 1-بازده «67»درصد 2-طول متوسط«13»سانتیمتر 3-تعداد جعد در «10مسانتیمتر «18 تا 20» 4-چربی کم 5-مقاومت کافی 6-تعداد پشم چین در سال یکبار و هربار «2/5 تا 3»کیلوگرم. ب-نژاد کُلکو:از نژادهای مهمّ پشمی است،که ناحیه بین قم و ورامین مرکز پرورش آن است.جثّه ای کوچک دارد و برخی مشخصات آن به شرح زیر است: 1-سرکوچک،چشم متوسط،میش بدون شاخفقوچ شاخهای پیچیدهفنیم رخ صاف،بینی کشیده و بارکی،گوش متوسط،گردن کشیده پوشیده از پشم،شانه ظریف کمر و پشت در امتداد هم صاف. 2-رنگ پشم سفید یکدست با لکّه های سیاه در سر. 3-کیفیّت پشم بازده«58»درصد،طول «12»سانتیمتر،ظرافت «30 تا 35»میکرون و مناسب بافت قالی. پ-گوسفند نژاد بلوچی:این نژاد مقاوم توسط ایلات شمال شرقی ایران(خراسان)و مرکزی و جنوب شرقی خراسان و بخشی از شرق بلوچستان پرورش می یابد.برخی مشخصات گوسفندان بلوچی عبارتند از: 1-اعضاء متوسط،سر کوچک،پوزه باریک،نیمرخ صاف،بینی باریک بدون انحنا 2-پشم سفید مطلق،گسترش آن 80 درصد بدن حیوان 3-بازدهی پشم تا 65 درصد،طول متوسط 11 سانتیمتر،قطر متوسط 25 تا 30 میکرون. 4-تعداد چین پشم در سال دو بار.پشم گوسفندان این نژاد در محل مورد استفاده تهیه نخ برای بافتن انواع فرش است. ت-نژاد فراهانی:این نژاد در نواحی اراک پرورش می یابد.برخی مشخصات گوسفندان این نژاد عبارت است از: 1-سر و گوش کوچک،نیمرخ مختصر برجسته،قوچ و میش بدون شاخ،شانه ظریف و کشیده،پشت و کمر صاف. 2-رنگ سفید مایل به نخودی و گرایش به شکری. 3-بازده پشم «65»درصد،طول متوسط تار«11»سانتیمتر،تعداد جعد در «10»سانتیمتر «35»عدد،ظرافت متوسط «25 تا 27»میکرون. ث-نژاد کرمانی:محل پرورش گوسفندان این نژاد که در ردیف بهترین نژاد پشمی است عمدتاً استان کرمان می باشد.برخی مشخصات گوسفندان این نژاد عبارتند از:1- بدن گرد، گردن عضلانی، چشم کوچک، پشت و کمر صاف و در یک امتداد، گوش ها سیاه و متوسط.2- رنگ پشم سفید مایل به نخودی، سر و صورت سیاه ، بازدهی تا« 68 » درصد، متوسط طول « 15» سانتیمتر، تعداد جعد در« 10 » سانتیمتر « 40 » ظرافت « 23 تا 27 » میکرون. دوم- گوسفندان نژاد گوشتی:پشم این گوسفندان که چهار نژاد معروف به شرح زیر دارند پس از ذبح به صورت نخ در آمده و مصرف می گردد.الف- نژاد مغانی: که در دشت مغان و اطراف اهر، مشکین شهر، سراب و اردبیل پرورش می یابد.ب- نژاد کردی: که مرکز اصلی پرورش آن شمال خراسان و استان کردستان است.پ- نژاد شال: محل پرورش آن در نواحی آوج، شریف آباد، طارم علیا است.ت- نژاد لری: که محل پرورش آن لرستان می باشد سوم- نژادهای پوستی: این گوسفندان برای استفاده از پوستشان پرورش می یابند و عبارتند از : الف- نژاد قره گل: در ناحیه ترکستان روس و در «67»کیلومتری شمال بخارا و در ایران نواحی سرخس، شیراز، قم، ورامین، فراهان، تفرش پرورش می یابد و خود از لحاظ رنگ پشم برگونه های مختلف سیاه، خاکستری، قهوه ای، سفید، تیره، سرخ می باشد.ب- نژاد زندی: که محل پرورش آن قم و ورامین، شیراز و بین ایلات مختلف و در لرستان، باختران، آذربابجان، کرمان می باشد.پ- نژاد های منطقه ای: که به طور پراکنده در سرزمسن ایران پرورش داده می شود مانند نژاد « زل » در سطح جهان نیز گوسفندان را از لحاظ ظرافت و طول پشم به پنج گروه اصلی به شرح زیر تقسیم می کنند:1- گوسفندان دارای پشم ظریف مانند نژاد « رامبیولت- مرینوس ».2- گوسفندان دارای پشم متوسط مانند « همشایر ».3- گوسفندان دارای پشم بلند مانند « لینکلن، رامنی، لابستر ».4- گوسفندان دارای پشم آمیخته مانند « کلمبیا، کوریدال ».5- گوسفندان دارای پشم قالی یا مخلوط مانند « قره گل، دنبه داران آسیا » نسبت درصد گوسفندان بومی ایران نسبت به کل آن به شرح زیر است(با- آمن).1- نژاد بلوچی 29/2 درصد.2- نژاد سنجابی 10/8 درصد.3- نژاد مغانی 9/7 درصد.4- نژاد قره گل خاکستری شیراز 9 درصد.5- نژاد لردی 6/9 درصد.6- نژاد زل 6/2 درصد.7- نژاد قره گل سیاه 6 درصد.8- نژاد لری بختیاری 5/2 درصد.9- نژاد سنگسری 4 درصد.10- نژاد افشاری 3/10 درصد.11- نژاد ماکویی 3/2 درصد.12- نژاد مهربان 2/7 درصد.13- نژاد هرکی 1/8 درصد.14- سایر نژادها 1/8 درصد.

یا « بافنده » معمولاً بافنده پارچه را گویند.

خرید به نحوی که بهای کالا بعداً تادیه شود.فروش نسیه : فروش کالا به گونه ای که وجه آن در آینده دریافت گردد.

گردی است سفید و بی بو و بی مزه که از گندم یا سیب زمینی گرفته می شود و برای آهار دادن پارچه یا ساختن چسب بکار می رود.

نوعی واحد اندازه گیری نتیجه کار بافنده است همچون متر،ذرع، گرده، مقاط، مترمربع و غیره.نشان تقریباً سی سانتیمتر بافت در طول قالی است. در نواحی کرمان یکصد و شصت چین بافته شده را یک نشان نامند.تعداد تار موجود در 30 سانتیمتر هر قدر زیادتر و تارها ظریف تر باشد قالی مرغوب تر است و دقت و مدت زمان بیشتری برای بافت لازم دارد در قدیم طول اولین بند انگشت شصت دست را نشان می گفتند.

یا « دارکشی »

از مواد رایج در کار مبارزه با « آفات فرش و مواد اولیه آن » است این ماده را که « کافور قطران» نیز گویند جسمی است سفید رنگ و از سنگین ترین مقطرهای قطران زغال، از گاز طبیعی هم بدست می آید و نقطه ذوب خام آن « 70 » درجه سانتیگراد می باشد.نفتالین در حرارت عادی به مرود تبخیر می گردد و اگر به شعله آتش نزدیک شود با دود فراوان میسوزد.در آب غیر محلول است و از آن برای تهیه مواد رنگی نیز استفاده می کنند.

آنکه کلاف ابریشم خام را به وسیله دستگاه چرخچه باز کرده به حالت کوپی در می آورد.

نگ:ابریشم-نقادی.

پول نقد، اسکناس یا پشیز که در مقابل فروش جنس در حین معامله رد و بدل شود.« فروش نقد»: فروش کالا در مقابل دریافت وجه نقد اعم از پشیز یا اسکناس یا چک و حواله و غیره.

به رنگ نقره، از ترکیب رنک های سفید، آبی، مشکی حاصل می گردد.نقره یا سیم فلزی است سفید رنگ و براق و چکش خور که میتوان از آن ورقه های نازک ساخت، از معدن استخراج می شود و در معاون و در درون سنگ یا به صورت ترکیب با سرب یافت می گردد.درجه حرات ذوب آن 924 است و اسید نیتریک آن را حل می کند.

اصولا نقشی از فرشهای ایران در جهان بنام "نقش اصفهان "معروف شده است این نقش دارای گلهای افشان،شاه عباسی با شاخ و برگها و اسلیمی های بسیار جالب و موزون در زمینه ای با رنگهای زنده و متنوع طراحی می گردد.پ-قالیهای استان اصفهان معمولا دو پوده و با گره نامتقارن فارسی و ظریف بافته می شود.و رجشمار این فرشها اکثرا بالای 40 رج (در گره 6/5 سانتیمتر) می باشد. دار قالی در شهرها عمودی و ایستاده و گردان اند و در میان عشایر و ایلیات افقی و خوابیده. تقریبا در تمام شهرها و روستا ها و بین عشایر و ایلیات استان فرشبافی معمول است.در شهرهای این استان طرح و نقش و رنگ آمیزی و بافت فرشها معمولا شبیه یکدیگرند فقط در قالیهای "طرح جوشقان" تفاوت هایی به چشم می خورد.فرش بختیاری با طرحها و رنگهای دلپذیر از جمله دستباف های مشهور ایران است که در این استان بافته می گردد.

یا «قیچی» این اصطلاح در بین حلاجان و نمدمالان باختران رایج است.

نقش مجرد و بدون مقدمه و خالی از هر تعبیر.نقشمایه ای که از نقشی جدا و ساده شده و به طور مجرد دیده شود و بررسی گردد.