لغت نامهیا " مقوم" کسی است که ارزش چیزی را معلوم کند.ارزیابی نیز همچون سایر رشته های شغلی به شاخه ها و تخصص های گوناگون تقسیم می گردد.که از جمله اند: کارشناسان یا ارز یابان امور صنعتی،بازرگانی، فرش، حسابداری و بانکی، کشاورزی.

ارز دارای انواع است و برخی از آن به شرح زیر می باشد:الف-از لحاظ اعتبار:1- "ارز معتبر": که دارای اعتبار نسبتا ثابت و پایدار است.2- ارز غیر معتبر: که اعتبار ثابت و مطمئنی ندارد.ب- از جهت رسمیت:1- "ارز رسمی" که در تقویم آن موسسات رسمی و دولتی موثراند.2-"ارز آزاد" که بهای آن آزادانه تعیین می گردد. پ-از جهعت منابع تامین:1-:ارز بازرگانی که از راه دادو ستد و معاملات خارجی تامین میشود.2- "ارز خارجی" وسیله دولت یا عوامل آن در خارج از کشور تهیه میگردد.3-"ارز وارداتی" ارزی است که بمظور خرید و وارد کردن کالا تهیه می شود.4-"ارز غیر بازرگانی" که از طریق غیر تجاری تامین گردد.5-"ارز تهاتری"که از راه پایاپای نمودن و داد و ستد متقابل کالا بدست آید.

بها، ارج، ارزیدن، نرخ.ارزش یک کالا در بازار وجهی است که خریدار در برابر دریافت آن به فروشنده می پدازد نظر دانشمندان اقتصاد پیرامون تعیین ارزش یک کالا متفاوت است برخی از این نظریات عبازت اند از: الف- ارزش حقیقی کالا با محاسبه کاری که برای تهیه آن انجام گردیده تعیین می شود.ب - ارزش واقعی کالا با توجه به عوامل متعدد از جمله کار، سرمایه، عوامل طبیعی محاسبه می گردد. پ - ارزش حقیقی کالا باتوجه به سرمایه، عوامل کار، وضع بازار، مطلوبیت کالا برآورد می شود.

بهایی که در روی اوراق بهادار مانند سهام، اوراق قرضه، سند رهنی، اسنام وام و مانند آن نوشته میشود. این ارزش ممکن است از قیمت خرید و فروش آن در بازان کمتر یا بیشتر باشد.

مبلغی است که به ارزش مواد خام برای تبدیل آن به کالای ساخته یا نیم ساخته افزوده می گدد زیرا مواد خام و اولیه پس از آن که تبدیل به کالا شد خود بخود بر ازش آن افزوده می شود.بطور مثال چنانچه ارزش یک کیلو پشم مبلغ 1000 ریال باشد و پس از تبدیل آن به نخ این ارزش 1600 ریال بشود ارزش افزوده این کالا در مرحله تبدیل پشم به نخ 600 ریال خواهد بود.ممکن است در جهت تبدیل مواد خام به کالا در جند مرحله ارزش افزوده بجود آید مثلا در مرحله تبدیل پشم به نخ، نخ به کلاف رنگ شده، کلاف رنگ شده به قالی.

چنانچه برای یک جنس بهای گوناگون تعیین شود متوسط این قیمت ها را " ارزش متوسط" نامند.

یا " نورانیت رنگ"

قیمت واحد هر کالا.د فرش معمولا واحد " متر مربع" است."ذرع، گز" نیز در قدیم در داخل کشور و بندرت در خارج از آن مورد استفاده به عنوان واحد اندازه گیری قرار می گرفته است.در برخی بافته ها چون "پشتی" ارزش واحد بهای یک تخته یا یک جفت ( زوج) آن می باشد.

تعیین ارزش یک کالا یا دارایی یا خدمات یا برآورد خسارت یا نقص که بکسی یا کالایی وارد می گردد و بررسی آن و اظهار نظر در تعیین ارزش آن کالا یا دارایی یا خسارت و نقص.هنگام ارزیابی فرش ارزیاب بعنوان زیر توجه می نماید: الف- بهنگام ارزیابی خسارات وارده : 1- حجم خسارات وارده به تار، پود، پرز.2- ارزش اولیه فرش با توجه به طرح، رنگ آمیزی، بافت آن.3- ارزش صدمات وارده.4- مقدار کاهش کلی قیمت بر اثر ایراد صدمه. ب- بهنگام ارزیابی فرش بطور کلی : 1- طرح و نقش.2- رنگ آمیزی.3- بافت از جمله رجشمار و نظم و ترتیب آن.4- مواد اولیه و مرغوبیت این مواد.5- ارزش بازاری و معاملاتی و مظنه.6- ابعاد و اندازه و تباسب ابعاد.7- مزایا از قبیل اصالت محلی، صعوبت نقشه تعداد رنگ.8- معایب مانند غلط بافی، دورنگی، جفتی بافی.

از رنگ های مورد استفاده در رنگرزی پشم یا خامه فرش است.که به رنگ سرخ مایل به بنفش یا قرمز تیره آتشگون می ماند." نیوتن" دانشمند فیزیک دان قرن 17 میلادی که در باره رنگ نظریات ارزشمندی دارد در " دایره رنگ " ارغوانی را بین قرمز و بنفش قرار داده است این رنگ همان رنگ گل های درخت ارغوان است که در اول بهار و قبل از آن که برگ هایش بروید ظاهر می گردد و درخت آن پر از گل های سرخ می شود.طعم گل ها شیرین است.آن را " ارجوان" نیز گویند.رنگ ارغوانی نشانه عشق معنوی است.در این رنگ نیروی مادی و معنوی در هم آمیخته است.

تیغه ای است دندانه دار با دسته معمولا چوبی که دندانه های نوک تیز اما متمایل به جانبه دسته دارد و برای بریدن چوب و آهن و غیره بکار می رود.نوعی اره نیز به نام " سرکش " وجود دارد که جهت شانه کردن خامه مورد استفاده قرار می گیرد.

اسپانیا در غرب اروپا واقع شده و پایتخت این کشور " مادرید " و برخی شهرهای مهم آن " کردبا، اشبهلیه، بریشتر " می باشد.اسپانیا از شمال به فرانسه و خلیج بیسکاری از مغرب به پرتقال و اقیانوس اطلس و از مشرق و جنوب به اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه محدود است و رشته کوه های پیرنه در مرز آن با فرانسه قراردارد.این سرزمین فلات مرتفعی است که اطاف آن را رشته کوههای مرتفع فرا گرفته و رودخانه های مهمی از آنها سرچشمه می گیرد.وضعیت جغرافیایی سرزمین اسپانیا مهیای دامداری و بهره بداری از محصولات دامی از جمله پشم می باشد.این کشور اولین ناحیه از اروپا است که از قرن هشتم میلادی و پس از آشنایی با اسلام به تولید فرش دستباف گره دار پرداختند و تکامل این حرفه بگونه ای در این سرزمین بوده که در قرن 12 میلادی فرش اسپانیا در دربار خلافا مورد استفاده قرار میگرفته است و قرن 14 میلادی را می توان عصر رونق فرش آن دانست.فرش شناسان با توجه به نوع بافت دستباف های این کشور چنین اظهار نظر می نمایند که قالیبافی از مصر به انجا راه یافته است.گره فرش های اسپانیا " تک برتار " می باشد و اصلا این گره به نام مردم اسپانیا در جهان شهرت یافته و بافت آن چند پوده است.نقش زیر اندازها در این کشور ترکی و اسپانیایی اصیل است که با رنگ های روشن فراهم می گردد.

گیاهی است ضعیف از تیره کو کنایان که د رنگرزی بکار می رود.برگ های دراز و باریک دارد و گل هایش زرد خوشه ای است.تخم آن را در بهار به زمین می پاشند و پس از بارور شدن بوته اش را کنده خشک می کنند و جز ریشه بقیه آن را خرد کرده به مصرف می رسانند.اگرچه در تمام قسمت های این گیاه ماده رنگی وجود دارد اما در گل و برگ و ریشه آن ماده زد بیشتری است که بکار رنگرزی نخ قالی می رود و رنگی است طبیعی و پلی ژنتیک.اسپرک را " برداغ، اسفرک، زریز " و در زبانهای هندی " اکلیل الملک " و قشقایی " کاوشک " نامند.این گیاه که از قدیمی ترین رنگ های زرد است و مصرف آن در ایران قریب " 5000 " سال سابقه دارد در اغلب نقاط این کشور بویژه خراسان، کرمان، یزد به صورت خود رو می روید.در خراسان و کرمان و یزد کشت هم می شود و بدین منظور آن را در اول بهار می کارند.اسپرک از مهمترین رنگ های زرد طبیعی است و ثبات آن با دندانه آلومینیوم در برابر نور بویژه در الیاف ابریشم عالی است و رنگرزی با آن بسیار ساده می باشد.دندانه " زاج سفید " برای رنگرزی اسپرک بهترین است که به روش دندانه قبل از رنگرزی بکار می رود اما بای این کار از دندانه کروم و آهن و مس و قلع نیز استفاده می کنند.در رنگرزی پوست انار با اسپرک رنگ زرد نارجی میدهد.از این گیاه برای بدست آوردن رنگهای زیتونی، لیمویی، سبز، نارنجی با ترکیب املاح مختلف استفاده می شود.معمولا برای رنگرزی با اسپرک پشم را یک ساعت با محلول زاج می جوشانند و پس از آن حدود 12 ساعت در آب سرد قرار میدهند.رنگرزی پشم با اسپرک همچون قرمزدانه و روناس می باشد.

منسوب به اسپرک به رنگ اسپرک، رنگی که از اسپرک می سازند.معمولا رنگ زیتونی کمرنگ را گویند.

ماده ای است کریستالین و جاذب رطوبت که در رنگرزی کاربرد دارد.وزن مولکولی آن 77/08 است.

کسی است که بر اثر تجربه یا تحصیلات یا هر دو به کار بافتن تسلط کامل دارد و بر کار کارگان ریز دست خویش نظارت می نماید و آنها را در جهت انجام هرچه بهتر وظایف خودشان راهنمایی می کند.وجود استادکار در کارگاه های بزرگ و کوچک فرش بافی از دیرباز مرسوم بوده است." شاردن " که در قرن 12 هجری می زیسته و از ایران دیدن کرده است وجود سرکارگران و استادکاران را در کارگاههای فرشبافی شاهی و سلطنتی تایید کرده است.در فرش بافی استادکار باید: 1- به بافندگی فرش بطور کامل آشنایی داشته مسلط باشد.2- در عمل مشکلات کا را با سرعت و درایت تشخیص داده و برطرف کند.3- نقشه خوانی بداند و دیگر کارگران را در خواندن نقشه یاری نماید.4- به رنگها و طرح های فرش آشنا باشد.5- مواد اولیه فرش را بشناسد و نوع مرغوب آنرا تشخیص دهد.استادکار اگر نقشه خوان باشد معمولا نوع پرز و رنگ آن و جهت بافت فرش را از روی نقشه با کلمات و اصطلاحاتی آنگ دار و موزون و شعرگونه و صدایی رسا به همکاران خود ارائه می دهد.این نحوه کار ضمن آنکه بافندگان را راهنمایی می کند در تشویق و نیرو بخشی به ایشان بسیار موثر می باشد.همانگونه که اشعار حماسی در جنگ آوان برانگیزاننده است. گاه استادکار یا نقشه خوان برای تعدادی بافنده که بر روی قالی های با یک نقشه مشغول کارند دفعتا وبا هم دستور انتخاب خامه و بافت را می دهد که در این صورت دستگاه ( دار) ها پشت به هم دارند و استادکار می تواند ضمن بافتن نقشه ها را روی هر تعداد دستگاه که بخواهد وارسی نماید و اشتباهات احتمالی را بر طرف سازد.

واژه ایست انگلیسی که اینک در بین جهانیان با معانی مختلف از جمله : نمونه قبول شده، متحد الشکل،عیار، میزان، مقیاس جهت اندازه گیری، تعیین ارزش مقدار و کیفیت، مدل، چیزی که دارای مشخصات رسمی باشد بکار می ود.در تعریف استاندارد گفته اند: استاندارد مجموعه قواعد و مقررات و آیین نامه هایی است کهبه کار بدن آن در زمینه معینی از نیازمندی های جامعه بشری رای بدست آوردن نتایج صحیح علمی، فنی،صنعتی، اقتصادی اجتماعی لازم و ضروری می باشد.استاندارد از نظر تولید به محدودیت در آوردن و یکسان کردن انواع در قالب کیفت های مشخص و شرایط معمول است.استاندارد از نظر مصرف مجموعه عملیاتی است که برای تطبیق دادن مشخصات کالا به مقتضیات و ضروریات مصرف انجام می شود.استاندارد بصورت های گوناگون طبقه بندی می گردد که از آن جمله است: 1- اندازه ها و ابعاد مانند اندازه فرش( قالی، گلیم، جاجیم و غیره) که تا کنون در ایران انجام نشده.2- رنگها با ذکر شماره رنگ زمینه یا تعداد رنگ مصرف شده.3- کمیت و کیفت عوامل ترکیب کننده مثل الیاف و همچنین نخ های قالی.بر خلاف آنچه برخی تصور می نمایند استاندارد کردن پدیده ای نو و تازه نیست بلکه از قدیم الایام یعنی آنگاه که انسان برای خود اندازه ها را ایجاد و تنظیم نموده وجود داشته است.تمدن و ارتباط بین جوامع امروزه استاندارد را گسترش داده و عملی ساخته و بپای سایر دست آوردهای بشری به پیش برده است.اینک استاندارد یکی از پر دامنه ترین شاخه های علم و صنعت و تولید و بازرگانی شناخته شده است و توسعه و پیشرفت آن روز افزون می باشد.

بموجب قانون مصوب 1339/4/11 خورشیدی برای اولین بار در ایران بمنظور وصول به اهدافی که ذکر خواهد شد موسسه ای بنام"اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران" بوجود آمد.قانون مذکور اهداف این اداره را بشرح زیر تعیین کرده است:1-مطالعه و تحقیق درباره محصولات کشاورزی و مصنوعات مختلف از نظر طبقه بندی و تعیین استاندارد رسمی کلیه کالاها و مخصوصا کالاهای صادراتی.2- راهنمایی علمی و فنی تولیدکنندگان و صادر کنندگان و وارد کنندگان انواع کالا.3- تطبیق نمونه تولید شده با استاندارهای تعیین شده و صدور گواهی نامه تایید یا عدم تایید کالای مربوطه.4- نظارت در تعیین عیار مصنوعات فلزات گرانبها و علامت گزاری آنها.در اساسنامه مصوب تیر ماه 1344 موسسه استاندارد آمدهاست که : وظایف این موسسه عبارت اند از : الف- تعیین استانداد کالاهای کشاورزی و دامی و صنعتی و معدنی. ب- تطبیق استاندارد تعیین شده با نمونه کالاها و صدور گواهی نامه انطباق کالای تولیدی یا صادراتی با استاندارد تعیین شده.پ- مطالعه و تحقیق درباره روش های تولید و ماشینهای نمونه به منظور بهره برداری اشخاص و موسسات از منابع نیرو و مواد خام.ت- راهنمایی علمی و فنی تولید کنندگان و فروشنگان انواع کالا.ث- انجام هرگونه عملیات و خدمات جاز به منظور ترویج و توسعه استاندارد محصولات و مصنوعات مختلفه و ابداع روش های جدید تولید و " انگ " زدن فلزات گرانبها.ج- صدور پروانه تهیه و تولید وسایل اندازه گیری و نظارت در اوزان و مقیاس ها طبق قانون دیماه 1311 به منظور یک نواخت کردن آنها در سراسر کشور.

یا " کنترل کیفی " مشخص ساختن شکل، ابعاد ، مواد، عیار، کیفیت، نمونه و سایر خصوصیات یک کالا یا خدمت و تعیین ارزش جزء و کل آن به نحوی که تولیدکننده یا فروشنده و خریدار، بهنگام رویت آن را با مشخصات مورد نظر بشناسند.استاندارد کردن عوامل تولید برای تولیدکنندگان و همچنین فروشندگاه و مصرف کنندگان دارای ارزش و منافع گوناگونی می باشد که برخی از آن به شرح زیر است:الف- از نظر تولید کننده با توجه به راهنمائیهای فنی کارشناسان استاندارد:1- در عوامل کار ایجاد تخصص می کند.2- به زنجیره و خط تولید سرعت می بخشد و در نتیجه درهزینه ها و و قت کارگران صرفه جویی می نماید.3- در ابزار تولید ایجاد یک نواختی می کند که خود عمر مفید آن را بالا می برد و تعویض قطعات را آسانی می سازد.4- انبار نمودن و نگهداری کالاها را آسان می سازد.5- از طریق افزایش میزان تقاضا به کارگاه پویایی و تحرک تازه می بخشد.ب- از دید بازرگانان و فروشندگان:1- با توجه به مشخص بودن کیفیت و سایر اختصاصات،میزان فروش را بالا می برد.2- تبلیغ و بازار یابی را سهولت می بخشد.3- برای فروشندگان و خریداران سلف برنامه ریزی کار را آسان می نماید.پ-از نظر خریداران و مصرف کنندگان موجب می شود که: 1- کالا را بشناسند و به آن اطمینان کنند و به هنگام خرید دودلی بخود راه ندهند. 2- به قیمت و ارزش آن آشنا گردند و بهنگام خرید به راحتی بهای آن را بپردازند.3- برنامه ریزی هزینه ها و در نظر گرفتن"مطلوبیت کالا" برای ایشان ساده گردد.4- بویژه بهنگام خرید اجناس وارداتی که وسیله تحقیق پیرامون آن را ندارند با اطمینان بیشتر عمل کنند.

آمادگی طبیعی و عادی. آنچه که افراد یک کشور یا یک قوم یا گروه ذاتا توانمندی قبول یا انجام آن را دارند.

تیرک های طرفین دار قالی یا زیلو(راست رو،چپ رو) که سردار و زیردار بر آنها مستقر می شود. این اصطلاح در کاشان و حومه آن بیشتر رایج است.

جمع"سعر"بمعنی نرخ،نرخ هر چیز که فروخته شود،ارز.

جوانه هایی را گویند که روی ساقه و شاخه ها برای تزیین نقش فرش بوجود می آید.ممکنست اصطلاح"طرح اسلیمی"که نام طرحی با خطوط منحنی ودوار در فرش است مصغر کلمه"اسلامی"باشد. این احتمال بدان جهت داده می شود که در اغلب هنرهای اسلامی مانند کاشی کاری ها تزیین دیوارها،مغازه ها،گنبدها،جلد کتب مذهبی از خطوط منحنی استفاده شده است.

اسنادی است که بموجب قانون تجارت در روابط و معاملات بازرگانی برای تسهیل این امور معمول و متداول است. این اسناد در نتیجه داد و ستد بازرگانی صادر و بین صادر کننده و افراد طرف حساب دست بدست می شود،این افراد ممکنست حقیقی یا حقوقی باشند.قانون تجارت ایران چک،برات،سفته را اسناد بازرگانی شناخته و علاوه بر این اسناد حواله،قبض انبار،اسناد حمل نیز در ردیف اسناد بازرگانی است.

نوعی"اسناد بازرگانی" است که در معاملات و سایر تشریفات مربوطه مورد استفاده قرار می می گیرد.این اسناد حاکی از حمل یا ارسال کالا از مبداء برای خریدار می باشد و حتی قبل از ورود کالای مورد نظر ممکن است بر روی آن معاملات صورت پذیرد.اسناد حمل دارای انواع مختلف است و برخی از آن عبارتنداز:1-"برات اسنادی".براتی است که بر مبنای داد و ستد کالا صادر شده باشد.2-"سیاهه،فاکتور":صورت حساب نهایی فروشنده برای خریدار.3-"بارنامه":سندی است در مقابل حمل بار وسیله شرکتهای حمل و نقل صادر و به صاحب کالا تحویل می گردد.4-برگ پیشنهاد فروش یا"پروفورما-آفر " که آنرا پیش فاکتور نیز گویند و آن برگی است که بر مبنای قیمت توافق شده بین فروشنده و"خریدار"بعنوان قرار فروش صادر می گردد.5-گواهی نامه های فنی و بهداشتی.که در مبدا صادر و تسلیم می گردد.

جسمی است که در حرارت معمولی بصورت مایع می باشد،اسیدها بجهت داشتن یون هیدروژن ترش مزه اند و رنگ آبی "تورنسل" را که از تخمیر گلسنگ ها بدست می آید قرمز می کنند.از جمله خواص اسیدها آن است که در آب حل می گردند و رنگهایی را که وسیاله یک قلیا تغییر کرده اند بحالت اولیه برمی گردانند(ف-با-پا) اسیدها در مجاورت فلزات هیدروژن خود را از دست می دهند و با فلز تولید نمک می کنند تعدادشان بسیار و هر یک دارای خواصی ویژه اند. اسید سولفوریک،اسیدکلریدریک،اسیدنیتریک،اسیداستیک از انواع اسیدهای معروف می باشند، که در این کتاب در جای خود به آنها پرداخته شده است و اسیدهای ملایم مانند لیمو،سرکه،مجموعه ای از اسیدهای خانگی اند که بمنظور لکه گیری ها و امور مشابه خانگی از آنها استفاده می شود.

یا"اسید نیتریک"

یا"جوهر سرکه" مایعی است بی رنگ با بویی تند و بسیار ترش مزه،در بیشتر نباتات بحالت استات دو پتاسیم و استات دو سدیم وجود دارد،در صنعت و طب استعمال می شود.در برخی گیاهان بصورت ترکیب وجود دارد،از تقطیر چوب یا تخمیر آن بدست می آید.در صنایع برای تهیه ابریشم مصنوعی و مواد پلاستیکی و رنگها بکار می رود. در 17 درجه سانتیگراد زیر صفر منجمد می شود و در 118 درجه بالای صفر می جوشد و در آب بهر نسبت حل می گردد.

یا جوهر گوگرد،مایعی است سوزاننده و غلیظ و بی بو و بی رنگ،چنانچه روی پارچه یا بدن انسان و یا چوب و مواد مشابه بریزد آن را می سوزاند. بهنگام حل شدن در آب حرارت تولید می کند.این اسید که در طبیعت بصورت سولفات یافت می شود و در طب و صنعت مصرف بسیار دارد اولین بار وسیله"جابرابن حیان" شیمی دان ایرانی از حرارت دادن"زاج سبز" بدست آمد،اما اینک بطرق گوناگون آنرا تهیه می کنند. انواع سولفاتهای آهن و نیز تعدادی از اسیدها از این اسید تهیه می شود،بدینجهت آنرا مادر اسیدها لقب داده اند.چون ساده و ارزان فراهم می گردد در اکثر صنایع شیمیایی مصرف دارد.در رنگرزی الیاف نیز بمصرف می رسد،اما در بکار بردن آن باید رعایت حد و حدود کاملا بشود زیرا در غیر اینصورت با توجه به قدرت اسیدی که دارد رنگ حاصله نایکنواخت خواهد شد.

یا"جوهر لیمو"جسمی است ترش مزه،سفید و متبلور،درآب محلول می شود و از لیمو ترش و بسیاری میوه های دیگر بدست می آید.در رنگرزی بعنوان دندانه برای درخشان کردن رنگها بکار می رود و نیز سفید کننده و لکه بر می باشد. وزن مولکولی اسید سیتریک 192/12 است.

جسمی است جامد و بی رنگ، محلول آن برای رفع عفونت هوا بکار می رود،در شستشوی زخم و جراحت مصرف دارد.

یا"اسید ازتیک،تیزاب" مایعی است بدون رنگ با مزه و بویی تند که تنفس بخار آن خطرناک می باشد. چون از شوره تهیه می شود و آن را"جوهر شوره"هم می گویند. در حالت عادی و خلوص مایع است و در دمای پلیین بصورت بلور در می آید.اغلب فلزات را جز طلا و برخی فلزات سخت و کمیاب در خود حل می کند. چنانچه با"اسید کلریدریک" مخلوط شود طلا و طلای سفید را هم حل می نماید. در صنعت رنگ سازی از آن استفاده می کنند و در لکه گیری پشم و ابریشم و پنبه نیز بکار میرود.

گازی است غیر قابل تنفس و بی رنگ و بی بو و اندکی ترش مزه. اسیدی است نا پایدار که از حل شدن"دی اکسید کربن" در آب حاصل می گردد.

یا"جوهر نمک" گازی است بی رنگ، دارای بوی تند و خفه کننده و مزه ترش و سمی که درآب بخوبی حل می شود. آنرا از ترکیب کلروهیدروژن بدست می آورند. چون از نمک طعام تهیه می شود آنرا"جوهر نمک"هم می گویند.در طب و صنعت مصرف دارد و در تهیه رنگها و چیت سازی از آن استفاده می شود.

سیر شدن.در رنگرزی حداکثر مقدار رنگی است که یک لیف یا هر شیئی دیگر در شرایط استاندارد یا معمول می تواند جذب نماید.

استان اصفهان منطقه وسیعی است در مرکز ایران و در میان کوه های زاگرس و کوه های مرکزی.زاینده رود در نواحی پست و هموار این استان جریان دارد و اراضی زیر دست خود را مشروب می نماید و مازاد آن بباتلاق گاو خونی می ریزد.آب و هوای استان اصفهان در شرق بری و در نواحی کوهستان معتدل می باشد مرکز استان شهر اصفهان و سایر شهرستانهای آن در حال حاظر گلپایگان،نجف آباد،قمشه،خمینی شهر،خوانسار،فریدون(داران)دلیجان،فلاورجان،کاشان،نایین،اردستان،نطنز،سمیرم است.شهر اصفهان در 424 کیلومتری تهران و در 32 درجه و 37 دقیقه عرض شمالی و 51 درجه و 40 دقیقه طول شرقی قرار گرفته و از سطح دریا 1590 متر ارتفاع دارد این شهر محدود است از شمال به کاشان و نطنز از مشرق به یزد از جنوب به آباده و از مغرب به نجف آباد و گلپایگان.مناطق کوهستانی غرب اصفهان یعنی منطقه چهارمحال و فریدون و شرق آن کوه های قهرود و کرکس هوایی معتدل به این منطقه داده است(با-کب) اصفهان سرزمینی مستعد برای کشاورزی و دامداری است و مردم سخت کوش و زیرک آن در طول تاریخ علاقمندی خویش را به صنایع دستی و ظریفه از جمله مینا کاری قلمکار روی نقره،منبت کاری،زرگری،خاتم سازی،ملیله دوزی،قلاب دوزی،قالیبافی به اثبات رسانیده و در جهت اعتلاء کمی و کیفی انواع این صنایع دستی کوشیده اند. مردم روستاها و عشایر و ایلیات و نیز شهرهای بزرگ و کوچک این استان عموما از قدیم الایام به هنر قالیبافی و فنون جنبی آن مانند طراحی و رنگرزی و صنایع ریسندگی و بافندگی آشنا بوده اند.در این استان اینک در سایه کوشش و پشتکار مردم هنرمند و با حوصله آن نفیس ترین فرشها با طرحهای بسیار جالب و بافتنی ظریف فراهم می گرددو در بازارهای جهانی در اختیار علاقمندان قرار می گردد و موزه های بزرگ دنیا را زینت می بخشد.بیشتر قالیهای طراحی و بافته شده در اصفهان دارای بن نگارهای گل شاه عباسی است که ترنجی در میان و لچک ها در کنار دارد.درخت زندگی،گلدان های پرگل بهمراه نقشمایه های حیوانات ،پرندگان،برگ و شاخه پیچ ها از رایج ترین نقشهای فرش این منطقه اند.مردم اصفهان در عهد صفویه نیز انواع فرش های نفیس از جمله قالیهای ابریشمی و زر بافت را می بافته اند، و این شهر از بزرگترین مراکز داد و ستد داخلی و خارجی فرش ایران بوده است. اینک نیز این استان مرکز فعالیتهای همه جانبه در انواع رشته های هنر و صنایع دستی و نیز بازرگانی می باشد برخی ویژگیهای فرش استان اصفهان بشرح زیر است: الف- مواد اولیه: رنگ مصرفی در رنگرزی فرش مگر در موارد استثنایی و جهت قالیهای هنری و سفارش شیمیایی است. در قالیهای هنری و سفارشی از رنگهای طبیعی مانند پوست انار و گردو،روناس،اسپرک،گندل استفاده می شود.چون آب اصفهان املاح مختلف بویژه گچ دارد، مناسب رنگرزی نیست پشم و پنبه و ابریشم قسمتی در استان فراهم می گردد و بقیه از سایر مراکز تولید وارد می شود.ب-طرح و نقشه: اصفهان از زمانهای گذشته مرکز طراحی نقشهای زیبا و دل انگیز برای انواع صنایع دستی بویژه فرش بوده و نقشه های رنگارنگ و متنوع و سنتی و هم آهنگ تهیه شده در این استان بویژه شهر اصفهان در سایر استانها دست بدست می گشته و هم اینک نیز با توسعه کارگاه های طراحی بوضع جدید این هنر تکامل یافته و نقشه های تهیه شده بوسیله هنر مندان اصفهانی در جهان شهره است. این نقش ها اغلب الهام گرفته از کاشی کاری عمارت های چهل ستون،نقش جهان،مدرسه چهار باغ،مسجد شاه،مسجد شیخ لطف الله که در آن شهر قرار دارد و طرحهای معروف به علیرضا عباسی و شاه عباسی یا "گلهای شاه عباسی " و اسلیمی با حاشیه پهن می باشد.

مقیاس طول بیشتر از متر که بصورت ده دهی (اعشاری) صعود می کند مثل : دکا متر= 10متر هکتومتر=100متر کیلومتر=1000متر

واگذاری حق یا طلب یا قدرت خرید برای حال و دریافت آن در زمانهای آینده که با تبدیل آن به طلب مدت دار در ازاء یک اضافه ارزش. البته اینک که اقتصاد جوامع مبتنی بر پول است،پول و اوراق اعتباری و اسناد بهادار مورد قبول سیستم بانکی مبنای این طلب یا قدرت خرید را تشکیل می دهد. بعبارت دیگر"اعتبار" قدرت مادی و معنوی افراد(حقیقی یا حقوقی) است که با تدوین مقدمات نزد فرد دیگر ایجاد گردیده است. اعتبار در معاملات خارجی و صادرات بدین طریق برقرار می گردد که "صادر کننده قبول می کند بهای کالای خود را بعد از حمل یا تحویل از خریدار دریافت کند" مشروط بر آنکه فروشنده اعتبار لازم را از مراجع ذی صلاح کسب کرده باشد.

قدرتی است که افراد(حقیقی یا حقوقی) با تدوین مقدماتی نزد بانکها جهت خود به مقیاس ارز ایجاد می کنند. این عمل ممکن است بوسیله افراد یا بانکها و کشورها در سطح بین المللی نیز انجام سود.چنانچه کشوری از بانکهای خارجی اعتبار ارزی دریافت کند می تواند:1- معادل آن در داخل کشور اسکناس منتشر سازد و بر حجم پول در جریان خود بیافزاید.2- ارز خریداری را در بانکهای خارجی نگهدارد و به کار اندازد.

یا پرداخت اسنادی. قرار دادی است که به موجب آن بانک باز کننده اعتبار که در مورد صادرات این بانک در کشور وارد کننده کالا است متعهد می شود بدستور و به حساب خریدار کالا در قبال تسلیم مدارک و اسناد معین بهای کالا را بفروشند بپردازند. معاملات بازرگانی بین المللی معمولا از طریق بانکها انجام می شوند و بانکها در سهولت بخشیدن به اینگونه معاملات نقش اساسی دارند.در گشایش اعتبار چهار شخص یا موسسه عامل اصلی معاملات بازرگانی خارجی اند.1- خریدار یا وارد کننده کالا یا سفارش دهنده و "متقاضی اعتبار"2- "بانک باز کننده اعتبار" یا صادر کننده اعتبار3- بانک ابداع کننده اعتبار یا بانک کار گذار.4- فروشنده کالا یا صادر کننده (ذینفع اعتبار) چرخه کار چنین است که:بانک باز کننده اعتبار به شعبه یا کار گذار خود در خارج اطلاع می دهد که گشایش اعتبار را بفروشنده یا تولید کننده ابلاغ کند،صادر کننده با دریافت این اطلاعیه کالای مورد سفارش را طبق قرارداد معامله تهیه و به موسسه حمل و نقل تحویل می دهد و"اسناد حمل" را به بانک ابلاغ کننده اعتبار تسلیم می داد و قیمت کالا ئو هزینه حمل و ارسال کالا را بر اساس شرایط اعتبار از بانک دریافت می دارد.اعتبار اسنادی دارای انواع می باشد.

قدرتی است که بانک ها با اخذ تضمین لازم برای صرف پول و خرید کالا در داخل و خارج از کشور به مشتریان خود در قبال دریافت کارمزد اعطاء نمایند اعتبارات بانکی،کوتاه مدت و دارای سررسید و از نظر مبلغ محدود و مشخص اند.

اعتبار اسنادی است که بانک اعتبار دهنده موافقت می نماید تا بهای کالا بدفعات قابل دریافت باشد. چون این شرط در برگ های گشایش اعتبار با مرکب قرمز بر روی اوراق قید می گردد لذا آن را "اعتبار شرط قرمز" نامند.

چنانچه گیرنده اعتبار از بانک ها ،قصد خرید های متعدد داشته باشد مشروط بر آنکه شرایط کلیه معاملات یکسان و فروشنده کالا ها نیز یک شخص باشد اعتبار گردان به او اعطاء می شود. چنین اعتباری را بانک ها بمنظور ایجاد سهولت در کار مشتریان خود و عدم تکرار تشریفات عقد قرارداد و غیره در اختیار ایشان قرار می دهند. گشایش مجدد اعتبار خود بخود پس از ارائه هر بار اسناد حمل انجام می گیرد.

اعتبار اسنادی دارای انواع زیر است: یکم: از لحاظ برقراری اعتبار که بر دو گونه می باشد: الف- "اعتبار قابل برگشت" که بدستور خریدار کالا نیز باطل می شود و خود بر دو نوع است: 1- "قابل انتقال" 2- "غیر قابل انتقال" هر یک از اعتبارات دوگانه بالا خود بر دو گونه اند: 1- "قابل تقسیم" 2- "غیر قابل تقسیم" ب- "اعتبار غیر قابل برگشت" که منحصرا بانک باز کننده اعتبار متعهد است تا چنانچه شرایط اعتبار کاملا اجرا شده باشد بهای کالا را بر طبق اسناد بفروشنده بپردازد. این نوع اعتبار خود بر دو گونه می باشد:1- قابل انتقال 2-غیر قابل انتقال و نیز هر یک از اعتبارات یاد شده بر دو نوع اند: 1- قابل تقسیم 2- غیرقابل تقسیم اعتبارات اسنادی ممکن است دو مرحله ای یا چند مرحله ای تعیین گردد. بدین شرح که قبل از حمل کالا نیز بهای آن در دو مرحله یا چند مرحله قابل دریافت باشد. در برگ های افتتاح اعتبار شرایط این گونه اعتبار اسنادی با مرکب قرمز بر روی اوراق گشایش اعتبار قید می گردد لذا آن را "اعتبار شرط قرمز" نامند. دوم: از لحاظ مدت تادیه نیز بر دو گونه اند: الف-"اعتبار اسنادی دیداری" وجه این اعتبار بمحض ارائه اسناد حمل کالا توسط ذینفع به بانک کار گذار پرداخت می شود. ب-"اعتبار اسنادی مدت دار"وجه این گونه اعتبار با ارائه اسناد حمل کالا توسط ذینفع به بانک کار گذار بلافاصله پرداخت نمی شود بلکه به استناد شرایط اعتبار پس از مهلت پیش بینی شده که"یوزانس" نامیده می شود پرداخت خواهد گردید.وبژگی"یوزانس" این است که بانک باز کننده اعتبار با اخذ ضمانت یا وثیقه لازم از خریدار،پرداخت وجه معامله را به ذینفع(فروشنده یا کسیکه اسناد به او منتقل شده) در مدت معیین تعهد می کند و در نتیجه فروشنده از نظر وصول مطالبات خود نگرانی ندارد.

وسیله ایست برای ایجاد تسهیل در امر تجارت بویژه تجارت خارجی به عبارت دیگر اعتبار نامه سندی است که بانک صادر می کند و در آن به بانک کارگزار خود دستور می دهد که مبلغ معینی را به شخص ثالثی پرداخت نماید این کار اطمینان و سرعت بیشتری را در معاملات خارجی بدست میدهد.

نوار نازکی است از جنس قالی یا گلیم یا زیلو.آن را که ساربانان به گردن یا جهاز شتر می بندند به صورت باریک و بلند می بافند و در کار تزیین نیز مورد استفاده قرار میدهند.افسار شتر را بیشتر مانند نوعی گلیم که " ساجین " نامیده میشود می بافند.

افسانه اگرچه خود پدیده ای است خیالی و غیر واقعی اما از واقعیات ذهنی انسانها سخن می گوید و جزئی از حقایق زندگی آنها شده است.افسانه نتیجه تصورات و خیالات افرادی است که آن را بیان می دارند اعم از آنکه ابدا ککنده آن باشند یا به تقلید از دیگران آن را بازگو کنند.سیمرغ اگرچه وجود ندارد اما وجود آوازه بلند پروازی های آن در هر خانه و کاشانه از واقعیات است.دیو و اژدها و نابکاری های آنها وجود خارجی ندارند اما وجود نابکاران و دیو صفتان در جوامع حقیقتی است انکار ناپذیر.پرهیز از اینگونه افراد و نابکاری هایشان جنگ بین جوانمردی و ناجوانمردی که همواره در تنازع بقاء اقوام و انسانها در حال شکل گیری است خود انگیزه بسیاری از نقش ها درصنایع دستی و مردمی از جمله فرش می باشد از میان دانشمندان قرن حاضر " سر جرج بر دوود " معتقد است که " ... فرشتگان، دیوها، جانوران اسطوره ای و طرحهای گیاهی که در هنر کناره فرات یافت می شود منشاء نقوش فرش بشمار می آید." فرش هنر است و هنر بعنوان عصاره تفکرات، ذهنیات، تصورات انسان اعمال روزانه او را تحت تاثیر قرار میدهد و فرش بعنوان هنر و صنعتی مردمی و اشتغال روزانه بافندگان بدون شک از ذهنیات ایشان تاثیر می پذیرد و همانگونه که اشیاء حقیقی اطراف طراحان و بافندگان را در خود جای می دهد افسانه ها را نیز می پذیرد و نقش و رنگ می بخشد.

افغانستان در آسیای غربی واقع شده و به دریا راه ندارد و محدود است از شمال به جمهوری تاجیکستان و از غرب به ایران از شرق و جنوب به پاکستان و از شمال به چین.این کشور کوهستانی است و جبال هندوکش با حداکثر 16000 متر ارتفاع از سطح دریا معروفترین رشته کوه آن نواحی است و رودهای هیرمند، آمودریا، کابل، هری رود و مرغاب خاک آن را مشروب می سازد. وضعیت جغرافیایی و طبیعی این سرزمین مساعد دامداری است و پشم بعنوان بخشی از محصول دام آن کشور قسمتی صادر می شود و بخش دیگر به مصرف تهیه نخ جهت بافتن قالی و گلیم و جاجیم میرسد.اگرچه پشم و پنبه از این سرزمین صادر می شود اما نخ پشمی و پنبه ای برای صرف در بافتن قالی از واردات این کشور است در افغانستان قالیبافی مانند سایر کشورهای آسیایی صنعتی است مردمی و همگانی.اینک کشاورزان و روستائیان کشور اغلب در جنب کار کشاورزی و دامداری خویش به بافتن فرش نیز اشتغال دارند.فرش های بافت افغان کوچک پارچه با طرحهای اغلب هندسی و رنگهای شیمیایی و طبیعی توام است.دار اکثرا افقی نصب می گردد و " تار " که معمولا پشمی است بر روی دستگاه بسته میشود و چله کشی می گردد.شیرازه را " شیرآجه " می نامند و آن را ضمن بافت قالی یا پس از اتمام کار می دوزند.گلیم باف در قالی های بافت مردم افغانستان وجود دارد و " پلاس باف " نامیده می شود گره این فرشها نا متقارن فارسی باف است و " کوک " نامیده می گردد و پشم مورد مصرف خود رنگ می باشد .از دیگر انواع فرش ها جزقالی ، گلیم با نقش های هندسی و جاجیم با نقش شطرنجی و حصیر نیز در این کشور بافته می شود.

پود ضخیم یا زیرین را گویند.

مایعی است فرار که مزه ای تند و سوزان دارد. الکل بر دو گونه است: اول:الکل اتیلیک یا الکل سفید که از شراب انگور یا کشمش گرفته می شود.دوم: الکل متیلیک یا عرق چوب که از تقطیر چوب بدست میآید و در صنعت و طب بکار می رود.الکل متیلیک یا"متانول" از حلال های خوب و ارزان است و خود بسادگی در آب حل می شود از آب سبکتر است،وزن مخصوص آن(0/8) می باشد.الکل ترکیبی است آلی که از استخلاص یک یا چند هیدرژن هیدروکربن ها توسط بنیان(ph) بدست می آید.