چهارمین مسابقه طراحی فرش دستباف گره طلایی

شماره رویداد: 17

تاریخ ثبت: 1398/07/18

کاربر
وارد نشده
نام و نام خانوادگی
وارد نشده

شروع

02/ 06/ 1398
24/ 08/ 2019

پایان

12/ 09/ 1398
03/ 12/ 2019
نوع رویداد مسابقه
عنوان: چهارمین مسابقه طراحی فرش دستباف گره طلایی
برای شرکت در چهارمین دوره مسابقه طراحی فرش گره طلایی از طریق منوی مسابقات سایت اقدام نمائید.

رویداد ثبت نام چهارمین مسابقه طراحی فرش دستباف گره طلایی در تاریخ 02/ 06/ 1398 (24/ 08/ 2019)در ساعت شروع و در تاریخ 12/ 09/ 1398 (03/ 12/ 2019) در ساعت به پایان رسید.

چهارمین دوره مسابقه طراحی فرش گره طلایی آذرماه امسال نیزهمزمان باششمین دوره جشنواره فرش رشتی زاده برگزارخواهد شد و ثبت نام آن ازطریق سایت ایران گره www.guereh.com ازدوم شهریورماه آغاز وتا ششم آذرماه ادامه دارد.