چهارمین جشنواره فرش برتر

شماره رویداد: 12

تاریخ ثبت: 1398/05/24

کاربر
وارد نشده
نام و نام خانوادگی
وارد نشده

شروع

05/ 06/ 1393
27/ 08/ 2014

پایان

05/ 06/ 1393
27/ 08/ 2014
نوع رویداد جشنواره
عنوان: چهارمین جشنواره فرش برتر
چهارمین جشنواره فرش برتر در سال 1393 در محل نمایشگاه بین المللی دائمی تهران به منظور به منظور افزایش کیفیت فرش دستباف ایرانی توسط مرکز ملی فرش ایران تشکیل شد.

رویداد فرش سهیل بیگدلی تندیس بهترین فرش جشنواره در تاریخ 05/ 06/ 1393 (27/ 08/ 2014)در ساعت 14:30:00 شروع و در تاریخ () در ساعت 16:30:00 به پایان رسید.

این مسابقه در دو گروه فرش های معاصر(فرش های زیر 40 سال) در محورهای هشت گانه و فرش های قدیمی (فرش های بالای 40 سال)در محورهای چهارگانه برگزار شد که از بین 122 فرش ارسالی از سوی غرفه داران به دبیرخانه جشنواره 55 فرش به نمایشگاه معرفی شد و از بین این آثار6 نفر توسط هیئت داروان برگزیده شدند و اثر یک نفر نیز از سوی مردم انتخاب شد. فرش شقایق با ابعاد 140 در 202 از نمونه آثار زیبای فرش سهیل بیگدلی تندیس بهترین فرش جشنواره را به خود اختصاص داد.