سومین همایش گره طلائی

شماره رویداد: 2

تاریخ ثبت: 1397/02/18

کاربر
beikzadeh
نام و نام خانوادگی
حسین بیک زاده

شروع

16/ 09/ 1395
06/ 12/ 2016

پایان

16/ 09/ 1395
06/ 12/ 2016
نوع رویداد همایش
عنوان: سومین همایش گره طلائی
سومین همایش گره طلائی در 16آذز ماه 1395 با حضور بزرگان و هنرمندان فرش دست باف کشور و مقامات کشوری و استانی در مرکز همایشهای بین المللی شهرداری قم برگزار شد.

رویداد برگزیدگان همایش در تاریخ 16/ 09/ 1395 (06/ 12/ 2016)در ساعت شروع و در تاریخ () در ساعت به پایان رسید.

دریافت کنندگان تدیس گره طلائی در این همایش به این شرح می باشد: بافنده نمونه احمد فهمیده نظرلو پیشکسوت نمونه ابراهیم صمدی رفوکار نمونه محمدحسین نوری طراح و نقاش نمونه غلامعلی موحد تندیس ویژه فیض الهی صفدرزاده حقیقی تندیس ویژه عبدالرحیم فروتن صادرکننده برتر رضا محمدبیگی تولید کننده برتر برادران جعفرنژاد


رویداد برگزیدگان مسابقه طراحی در تاریخ 16/ 09/ 1395 (06/ 12/ 2016)در ساعت شروع و در تاریخ () در ساعت به پایان رسید.

برگزیدگان اولین مسابقه طراحی فرش رشتی زاده در این همایش معرفی شدند و با اهداء جایزه نقدی و لوح سپاس از ایشان تجلیل به عمل امد نفر اول مسابقه طراحی و نقاشی مریم یزدی اصل نفردوم مسابقه طراحی و نقاشی پرویز داودیان پور نفر دوم مسابقه طراحی و نقاشی مجید براری مینایی نفر اول مسابقه طراحی و نقاشی زهره صیفی